Dlouhodobá stáž v organizaci Frank Bold pro studenty práv

Studujete právnickou fakultu a rádi byste se zapojili do řešení veřejných právních případů s pozitivním společenským dopadem? Přihlaste se na roční právní stáž v organizaci Frank Bold!

Frank Bold je nezávislé mezinárodní sdružení právníků nabízející jak placené právní služby soukromým klientům tak i bezplatný právní servis v případech se silným veřejným zájmem jako je například ohrožení životního prostředí, špatné fungování státní správy či korupce. Kromě poskytování právních služeb se Frank Bold také aktivně zapojuje do vzdělávání široké veřejnosti, kterou se snaží informovat o základních občanských právech a jak je využívat. Více o činnosti neziskové organizace i advokátní kanceláři Frank Bold můžete najít na jejich webových stránkách.

Kancelář. Autor: aracelymitsu. CCO Public Domain. Zdroj: pixabay.com/cs/kancel

Právní stáž ve Frank Bold

Sdružení Frank Bold nabízí pravidelně celoroční stáž studentům práv, kteří mají chuť pomoci v řešení aktuálních právních kauzách a prozkoumat nové oblasti práva.

V rámci stáže si praktikanti vyzkouší připravit rešerši právní úpravy a odborných článků, vytvořit právní strategii případu či sepsat žalobu, odvolání nebo jiný právní dokument. Navíc budou mít příležitost aktivně komunikovat s klienty a poskytnout jim právní rady týkající se veřejného zájmu. V neposlední řadě se budou moci zapojit do kampaně za společenskou změnu.

Celoroční stáž u Frank Bold je neplacená a dá se z velké části absolvovat i dálkově.

Pro koho je stáž určena?

Vhodný stážista pro organizaci Frank Bold:

  • je studentem práv a má za sebou první ročník jakékoli právnické fakulty,
  • zájem o roční stáž,
  • počítá s časovou náročností stáže čítající 20 hodin týdně,
  • má chuť měnit věci kolem sebe k lepšímu a chránit veřejný zájem,
  • prahne po nových zkušenostech a znalostech, ne po penězích,
  • je iniciativní, týmově založený a pracuje s nasazením.

Co získáte?

V rámci stáže získá praktikant kromě cenných zkušeností, nových znalostí a schopností, také mentoring zkušených právníků, konstruktivní kritiku a zpětnou vazbu. Na začátku stáže navíc praktikant absolvuje školení, které ho seznámí s fungováním organizace a nejrůznějšími situacemi při jednání s klienty.

Jak se přihlásit?

Výběrové řízení probíhá formou assessmentu na jaře a na podzim.

Pro více informací o otevření nejbližšího výběrového řízení, zašlete email na  koordinator@frankbold.org.

Více informací o stáži, ale i zkušenostech samotných stážistů naleznete na stránkách Frank Bold či v jejich online prospektu.

Zdroj: Frank Bold