Stáž v Deutsche Welle

Zajímá vás žurnalistika? Máte zájem o stáž v prestižní redakci? Chtěli byste okusit práci v kolektivu mladých lidí z celého světa? Deutsche Welle vám nabízí šanci.

DW Volontärsjahrgang 2016-2018
Zdroj: dw.com

Deutsche Welle (DW) je německá mezinárodní zpravodajská společnost založená po druhé světové válce. Za více než šedesátiletou historií začala vysílat v šedesáti zemích světa s dosahem okolo 100 mil. posluchačů ve třiceti jazycích. Společnost sídlí v Berlíně a v Bonnu.

Popis

DW hledá lidi z celého světa, kteří jsou zainteresováni v komplexní a ve vysoce kvalitní novinařině. Hlásit se mohou otevřeně smýšlející zájemci s kreativním myšlením.

Program vzdělává v široké paletě schopností, které žurnalistika vyžaduje, jako je moderování TV, datovou žurnalistiku, sociální média a virtuální realitu aj. To vše v rámci seminářů, workshopů a kurzů od profesionálů z redakce DW a od jejich korespondentů v kancelářích ve Washingtonu, v Moskvě a v Bruselu.

Stážisté jsou zahrnuti do inovativních, dlouhotrvajících projektů, za které již byli několikrát oceněni, např. CNN Journalism Award nebo Grimme Prize.

Podmínky

  • Rodilý (nebo plynně) anglicky mluvící uchazeč s pracovní znalostí německého jazyka;
  • Rodilý německy mluvící mluvčí s pracovní znalostí anglického jazyka;
  • Rodilý mluvčí dalšího DW užívaného jazyka (čeština mezi nimi není) s dobrou znalostí jak anglického, tak německého jazyka;
  • Uchazeč musí mít již dokončený univerzitní titul v době začátku stáže;
  • DW preferuje uchazeče mající žurnalistickou praxi nebo lidi z oboru ekonomie, věd a technologií (IT), kteří by chtěli změnit business.

Stáž trvá 18 měsíců. V prvních šesti obdržíte stážistický plat ve výši 1 590 EUR (cca 43 tis. Kč), poté dalších šest za 1 790 EUR (circa 48 tis. Kč) a posledních šest za 1 855 EUR (50 tis. Kč).

Program je na plný úvazek. V určitých případech jsou povoleny výjimky.

Přihlášky posílejte zde. Deadline je 22. 2. 2017.

 

Zdroj: Deutsche Welle Akademie