Stáž v Bruselu zaměřená na výzkum evropské politiky

Institut pro Evropskou politiku Europeum vypisuje týdenní pracovní stáž v Bruselu. Je určena pro ty, kteří se zabývají výzkumem na téma evropská politika. Výzkumná stáž má délku jednoho týdne a zahrnuje stipendium v hodnotě 25 000 Kč. Vybraný výzkum tak budete moci rozvinout přímo ve městě, kde se evropská politika formuje a váš výsledek bude prezentován relevantním osobám jak v Bruselu, tak České republice.

Zdroj: europeum.org

Neváhejte se přihlásit, pokud splňujete následující požadavky:

  • účast na výzkumu při univerzitě, státní správě, neziskové organizaci či think-tanku,
  • zaměření na politiku Evropské unie a její postavení na globální scéně
  • schopnost odevzdat na konci stáže výstupní dokument –  tzv. policy paper, v rozsahu cca 2000 slov

Jak se přihlásit?

  • emailem nejpozději 10. 3. 2019 na adrese zstuchlikova@europeum.org
  • do přílohy nahrát profesní životopis a návrh zaměření výzkumné stáže v délce přibližně jedné A4

Co je Europeum?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový a nezávislý think-tank, který není spojen s žádnou politickou stranou.  Jeho posláním je přispívat k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou. Jeho cílem je evropská integrace a soudržnost. Klíčovým nástrojem pro dosažení těchto cílů je podle EUROPEA aktivní vystupování České republiky v Evropské unii.

Europeum v praxi

Organizace se na denní bázi věnuje převážně výzkumu, organizuje ale také veřejné akce, vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky.

Více informací o vypsané stáži naleznete na stránkách EUROPEA.

Zdroj: europeum.org