Stáž v Ashoka Austria

Ashoka je nejstarší celosvětovou organizací podporující sociální podnikání. Během půlroční stáže v rakouské organizaci Ashoka můžete poznat fungování této organizace a zapojit se do podpory nových sociálně prospěšných podnikatelských projektů.

Stáž probíhá ve Vídni od února do července 2014. Během působení v organizaci se můžete zapojit do výběru nových projektů, které organizace podpoří, monitoringu sociálního podnikání, spolupráce s mezinárodní sítí Ashoka i dalších aktivit.

Od stážistů se očekává týmový duch, otevřenost, manažerské schopnosti, kreativita a komunikace v němčině a/nebo angličtině.

Stáž je zajímavým propojením podnikatelského a sociálního sektoru. Organizace nabízí prostor pro realizaci vlastních myšlenek a projektů, nové zkušenosti a podporu.

Více informací o organizaci Ashoka i nabízené stáži najdete zde.

Zájemci mohou své životopisy a motivační dopisy posílat na adresu austria@ashoka.org.