Stáž u unijního ombudsmana

Láká vás vidina práce pro EU? Vystudovali jste právo? Evropský ombudsman má stáž právě pro vás!

Kancelář evropského ombudsmana nabízí stáž pro absolventy právnických škol jednak v kanceláři v Bruselu, jednak ve Štrasburku.

Zdroj: ombudsman.europa.eu/press/medias.faces

Podmínky

  • Občan členského státu nebo kandidátské země Unie
  • Titul z právnické školy za minimálně tři ročníky studia
  • Pokročilá znalost komunitárního práva
  • Pokročilá znalost anglického a francouzského jazyka jakožto jednacích jazyků kanceláře ombudsmana

Nabídka

  • Finanční ohodnocení bude utvořeno na individuální bázi podle možností stážisty
  • Minimální stipendium pro vybraného kandidáta, pakliže nemá jiné prostředky financování, je garantováno – cca 1 200 eur (32 tis.) v Bruselu a circa 1 400 eur (38 tis.) ve Štrasburku
  • Za stejných podmínek je možné proplacení cestovních nákladů do místa pracoviště

Přihláška musí být vytvořena skrze portál na stránkách veřejného ochránce práv. Deadline je 30. 4. 2017.

Více informací na webových stránkách omsudsmana.

Zdroje:  Ombudsman, Traineeships