Stáž pro studenty se zájmem o rozvojovou spolupráci

FoRS je národní platforma, sdružující téměř 60 českých nevládních neziskových organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. Mezi hlavní činnosti patří sdílení zkušeností a podpora spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi i státními institucemi, vzdělávání a zvyšování odborných kapacit organizací a zastupování společných zájmů organizací vůči české státní správě a EU.

FoRS nabízí stáž studentům/kám VŠ se zájmem o zahraniční rozvojovou spolupráci. Stáž je na období 6 měsíců (jiné trvání stáže dle dohody) min. 2 dny v týdnu v kanceláři FoRS, Vladislavova 12, Praha 1

NÁPLŇ PRÁCE

Odborná/analytická:
– Analýza a statistické zpracování dat o finančních objemech a projektech v rámci oficiální zahraniční rozvojové spolupráce ČR – příprava podkladů pro zprávu o zahraniční rozvojové spolupráci ČR, kterou FoRS každoročně vydává.
– Příprava teoretických odborných podkladů k rozvojové spolupráci a lidským právům.
– Spolupráce na přípravě Letní školy rozvojového vzdělávání DESS 2012 „ChangeLab – Engaging Local Society in Sustainable Development“ (24. – 30. června 2012) –zpracování dokumentace před a po konferenci
– Příprava a rozesílání týdenních novinek členům/pozorovatelům a externího newsletteru (1x měsíčně) – tzn. třídění informací, sepisování článků nebo jejich redakce, komunikace s autory vč. výběr a zadávání odborných témat.

Informační + Administrativní:
– Aktualizace webových stránek www.fors.cz a www.ceskapomoc.cz – vyhledávání informací, zajímavých dokumentů a akcí z evropských webů.
– Aktualizace databáze grantových a jiných finančních příležitostí pro činnost FoRS a jeho členů (soukromé nadace, firmy, mezinárodní organizace apod.) – průběžně.
– Příprava podkladů pro propagační a tiskové materiály FoRS, zejména výroční zprávy, informační brožury o členech FoRS aj.
– Příprava a výpomoc – online fórum Letní školy rozvojového vzdělávání
– Aktualizace databáze kontaktů
– Administrace on-line fóra forum.fors.cz.
– Pomoc s přípravou projektových žádostí.
– Překlady textů pro různé účely.
– Uspořádání knihovny, archivace.
– Příprava materiálů pro zasedání Správní rady, Valnou hromadu a další setkání FoRS.
– Pomoc s přípravou tištěných materiálů (vyhledávání vhodných dodavatelů, sběr podkladů pro editaci materiálů, korektury).

Organizační:
– Logistická podpora při organizaci Letní školy rozvojového vzdělávání – příprava informačního balíčku pro účastníky, vyřizování víz, tisk a příprava složek před akcí, podpora na místě, doprovod účastníků a hostů apod.
– Příprava dalších akcí FoRS (tiskové konference, semináře) – zajištění ubytování, prostor, techniky, příprava složek pro účastníky, komunikace s účastníky o cestovních detailech, zajištění dopravy, zajištění celkové logistiky na místě atp.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
– Výborná znalost anglického jazyka.
– Zájem o rozvojovou problematiku a práci s různými NNO v ČR i zahraničí.
– Dobré analytické schopnosti, schopnosti statistického zpracování dat.
– Komunikativnost, cit pro organizaci, chuť pracovat a učit se, přátelská a týmová osobnost.
– Dobrou znalost práce s PC (MS Office, tvorba databází a webové stránky výhodou).

Nabízíme

Tato stáž je neplacená, nabízíme však:
– Získání praktických znalostí o fungování neziskových organizací.
– Reference a/nebo potvrzení o praxi.
– Prostor pro Vaši kreativitu, nápady, iniciativu.
– Příjemné pracovní prostředí a kolektiv.
– Časovou flexibilitu.

Jak se přihlásit? Přes formulář na Jobs.cz, k němuž přiložte stručný motivační dopis (max. 1 stránka) a strukturovaný životopis (max. 2 stránky).