Stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii

Příležitostí pro české studenty i nestudenty je v Bruselu celá hromada. Nedávno jsme vás informovali o stáži v Institutu pro Evropskou politiku Europeum a o zkušenostech ze stáže v bruselském Českém centru si s námi popovídala šikovná exstážistka Silvie. Chtěli byste také najít své štěstí (alespoň na pár měsíců) v hlavním městě Evropské unie? Přihlašte se na stáž na Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii!

Pracovní náplň stážistů zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu zní víc než zajímavě! Jedná se především o účast na konferencích a seminářích a následné pořizovaní zápisů, asistence při přípravě akcí a prezentací, tvorba monitorovacích a informačních zpráv, správa sociálních medií a taky, prezentace regionu. A všichni víme jakými krásnými památkami (a lahodnými víny) se může Jihomoravský kraj pochlubit! Stáž umožní studentům poznat činnost regionálního zastoupení, nahlédnout do aktivit evropských institucí a získat nové kontakty.

Archiv KJMK

Jaké jsou požadavky na stážistu?

Uchazeči o stáž by měli mít výbornou znalost českého a anglického jazyka. Pokud umíte navíc i francouzsky, dobře pro vás, máte plus! Očekávají se také dobré komunikační schopnosti, znalosti v oblasti fungování EU institucí a projektů a povědomí o Jihomoravském kraji. To ať náhodou někoho nepřesvědčujete, že hlavní město kraje  je Jihlava! Je tedy třeba znát turistické cíle v regionu, vědecko-výzkumná centra a jiné důležité subjekty. Mít tedy přehled o dění v Jihomoravském kraji.  Samozřejmostí je proaktivní a zodpovědný přístup. 

Kancelář preferuje studenty magisterského stupně z Jihomoravského kraje. Náklady spojené se stáží (doprava, ubytování, pobyt, strava apod.) si sice hradí stážista sám, hojně je však využívána finanční podpora z programu Erasmus. Doba trvání stáže je určována individuálně, přičemž minimální délka stáže je čtyři měsíce. Stáž bude probíhat v období od léta 2019!

Za to je vám nabízena:

– možnost detailního seznámení s činností EU institucí a mezinárodních sítí

– příležitost potkat významné osobnosti

– načerpání inspirace z jiných regionů

– účast na zajímavých odborných a kulturních akcích

– prohloubení komunikačních dovedností

– možnost získání podkladů pro diplomovou práci

A úžasné prostředí Bruselu a plno nových přátelství k tomu!

Jak se přihlásit?

Přihlášky ve formě strukturovaného životopisu (CZ) doplněného krátkým motivačním dopisem (EN), v němž specifikujete, kdy byste chtěli stáž realizovat, zasílejte, prosím, na emailovou adresu: novackova.vendula@kjmk.eu.

Vybraní uchazeči pak v Brně absolvují pohovor se zástupci Jihomoravského kraje při EU.

Více informací o stáži a zkušenostech stážistů si lze přečíst na stránkách Zastoupení.