Stáž na velvyslanectví v Helsinkách

Pokud máte zájem zúčastnit se stáže na politicko-ekonomickém úseku na Velvyslanectví České republiky v Helsinkách, pak čtěte dál.

Nabídka je určena pro studenty prezenční formy studia českých nebo zahraničních škol či absolventy do čtyř měsíců po ukončení studia.

Kdy bude stáž probíhat: únor – duben 2016
Odevzdání přihlášek: do 15. prosince 2015

Helsinki - Mladiinfo ČR
Pracovní náplň

 • podíl na přípravě analytických, podkladových a dalších dokumentů v politické a ekonomické oblasti
 • podíl na organizaci kulturních a společenských akcí
 • podíl na organizaci společenských akcí

Uchazeči musí splnit následující požadavky

 • perfektní znalost českého a anglického jazyka
 • znalost finských reálií a zájem o mezinárodní vztahy
 • časová flexibilita
 • znalost finského jazyka výhodou

Požadované dokumenty

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie OP či pasu se souhlasem s pořízením kopie
 • výpis z Rejstříku trestů
 • potvrzení o studiu
 • prohlášení o svéprávnosti
 • osvědčení pro stupně prověření „D“, „T“, nebo „PT“, je-li zájemce jeho držitelem
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (viz seznam příloh uvedený v žádosti).

Uchazeči zašlou vyplněnou a podepsanou žádost spolu s požadovanými dokumenty (mohou to být i scany) na helsinki@embassy.mzv.cz.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

 

Zdroj: http://www.mzv.cz/helsinki/cz/index.html