Stáž pro Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR

Zajímají vás lidská práva, rovnost žen a mužů? Chcete si vyzkoušet práci pro Úřad vlády ČR a podílet se na materiálech projednávaných vládou? Pak právě nyní máte možnost se přihlásit!

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Úřad vlády ČR plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. Mezi úkoly Úřadu vlády ČR patří také spolupráce s Kanceláří prezidenta republiky, s Kanceláří Senátu Parlamentu, s Kanceláří Poslanecké Sněmovny Parlamentu, s ministerstvy a jinými správními úřady a s ostatními státními a veřejnými orgány a organizacemi. Úřad vlády ČR plní především funkci administrativní.Výsledek obrázku pro urad vlady cr logo

Ilustrační foto. Zdroj: vlada.cz

Konkrétně Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR se zabývá diskriminací žen, vyrovnaným zastoupením žen a mužů v rozhodovacích pozicích, rovností žen a mužů na trhu práce nebo spoluprací s mezinárodními organizacemi. Klíčovým poradním orgánem pro otázky spjaté s rovností žen a mužů je Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Rada zasedá zpravidla čtyřikrát ročně, předsedá jí ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a působí v ní odborníci a odbornice na témata spjatá s rovností žen a mužů.

Odbor vypsal výzvu pro stážisty, kteří by měli čas v časovém rozmezí cca 8-40 hodin týdně pomáhat s agendou. Datum nástupu a délky stáže je fixní (záleží na domluvě).

Náplň stáže

  • Právní a odborné rozbory materiálů projednávaných vládou,
  • účast na jednáních výborů a pracovních skupin Rady vlády pro rovnost žen a mužů,
  • zpracování podkladů pro pro vznikající vládní materiály, analýzy a další publikace,
  • výpomoc při organizaci mezinárodních konferencí a workshopů,
  • rešerše zahraničních materiálů,
  • překlad odborných textů z anglického do českého jazyka.

Přihláška

Pro přihlášení se na stáž pro Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR je nutné se přihlásit pomocí emailu na adresu dokupilova.maggie@vlada.cz. Více zde.

Zdroj: vlada.cz, Facebook FSV UK – kariérní nabídky