Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí – Odbor veřejné diplomacie

Chcete si vyzkoušet, jak se tvoří česká veřejná diplomacie a prezentace ČR v praxi? Právě nyní vypsalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky možnost stáže pro studenty prezenčního studia či čerstvé absolventy vysokých škol v relevantních oborech souvisejících s diplomacií.

Odbor veřejné diplomacie (OVD) je zařazen v Evropské sekci MZV a těžištěm jeho činnosti je koncepční, metodické a operativní řízení prezentace ČR v zahraničí a vyhledávání příležitostí k šíření jejího dobrého jména, jež patří k prioritám dle platné Koncepce zahraniční politiky ČR. OVD též zabezpečuje zapojení relevantních subjektů státní, neziskové, akademické i soukromé sféry do realizace prezentačních projektů. Ve spolupráci s příslušnými gestory OVD koordinuje přípravu a konání akcí veřejné diplomacie, zejména v prostorách MZV, včetně agendy související s udělováním resortního vyznamenání Cena GRATIAS AGIT . Významnou činností je též agenda digitální diplomacie, která zahrnuje zejména administraci profilu MZV na Facebooku, Instagramu a webu.

Právě nyní Odbor veřejné diplomacie vypsal výběrové řízení na pozici stážistů pro období říjen 2018 – leden 2019 (celkem 4 měsíce), či dle vzájemné dohody. Stáž bude probíhat v časovém rozmezí cca. 12 hodin týdně.

Ilustrační foto. Autor: MZV ČR. Zdroj: mzv.cz

Náplň stáže

  • Analýza dat v oblasti digitální diplomacie,
  • správa sociálních sítí,
  • spolupráce při přípravě akcí pro veřejnost,
  • příprava tiskových zpráv a článků na web ve vztahu k aktivitám odboru,
  • koordinace aktivit souvisejících s akcemi v roce 2018,
  • účast na konferencích a dalších akcích pořádaných odborem i partnery z nevládní sféry,
  • plnění operativních i dlouhodobých úkolů v gesci odboru dle aktuální potřeby.

Podmínky stáže

  • Studium prezenčního studia VŠ v relevantním oboru (zejména mediální studia, marketing, mezinárodní vztahy, diplomacie apod.), případně čerstvé absolvování (do 1 roku po ukončení studia),
  • znalost anglického jazyka na minimální úrovni B2 (vyšší znalost výhodou),
  • dobrá uživatelská znalost MS Office a sociálních sítí.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista. Nicméně odměnou vám budou cenné zkušenosti získané praktickou stáží na MZV.

Přihláška

Uchazeč o stáž podává žádost (formulář ke stažení zde) spolu s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem (vše v českém jazyce). V motivačním dopisu objasněte svou motivaci podílet se na výkonu specifických činností OVD a vykažte také relevantní praxi. Žádost o stáž je nutno doručit do 17. 8. 2018, 12:00 emailem na ovd@mzv.cz.

Další přílohy dodá vybraný kandidát na výzvu OVD až dodatečně na vyzvání, viz pokyny ke stáži na webu MZV.

Autorka článku absolvovala v roce 2015 stáž na MZV ČR, konkrétně v Odboru pro všeobecné záležitosti EU a stáž může jedině vřele doporučit ať již mladším studnetům, tak právě čerstvým absolventům! Pro možnost absolvování stáží doporučuje sledovat web a sociální sítě MZV a velvyslanectví, kde se podobné nabídky často objevují.

Zdroj: mzv.cz