Přihlašte se na stáž na odboru států subsaharské Afriky

Jste studenty vysoké školy se zaměřením na africký kontinent, rozvojová studia nebo mezinárodní vztahy? Přihlašte se na stáž na odboru států subsaharské Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky!

Standardní délka stáže je 20 až 25 hodin týdně po dobu tří až šesti měsíců. Hlavní náplní práce stážisty bude asistence během příprav Týdne Afriky, který bude probíhat od 20. do 26. května 2019. Součástí Týdne Afriky bude mezinárodní konference Afrika jako partner a řada dalších doprovodných akcí.

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech: asistence při přípravě a organizaci mezinárodní konference Afrika jako partner 23. května 2019 a dalších doprovodných akcí v rámci oslav Dne Afriky, které proběhnou v týdnu 20. – 24. 5. 2019 a pomoc s různými úkoly dle aktuální potřeby.

Ilustrační foto. CCo. Zdroj: pixabay.com. Autor: ralph_rybak.

Podmínky stáže:

 • české občanství
 • angličtina na úrovni minimálně B2
 • uživatelská znalost MS Office
 • orientace v problematice afrického teritoria
 • náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava) si stážista hradí sám

 

Uchazeč o stáž musí dodat:

 • žádost o stáž
 • kopie občanského průkazu / pasu se souhlasem s pořízením kopie
 • výpis z Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce
 • potvrzení o studiu
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti
 • osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“ nebo „PT“, je-li jeho držitelem
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu afr@mzv.cz do 27. ledna 2019.

 

 

Zdroj: mzv.cz