Stáž či dobrovolnictví v knihovně

Knihovna města Hradce Králové nabízí možnost vykonání stáže nebo dobrovolnictví!

Stáž

Stáž lze aktuálně vykonávat v dětském oddělení a od 1. března 2015 také v oddělení pro dospělé.

Podmínky stáže

  • Domluvíte se, v jakém oddělení byste chtěli stáž vykonávat, jaká máte očekávání a co vám může nabídnout knihovna, abyste později nebyli zklamaní.
  • Stáž je bezplatná a to na dobu, na kterou se s knihovnou dohodnete. Aby stáž měla smysl pro knihovnu i pro vás, doporučujeme délku jejího trvání alespoň 3 měsíce, samozřejmě s možností prodloužení nebo naopak výpovědi dle dohody pro případ, že byste potřebovali stáž urychleně ukončit.
  • Bude vám určen mentor, který vás bude stáží provázet, a na kterého se budete moci ve všem obracet.
  • Na závěr stáže obdržíte písemné osvědčení o absolvování stáže, které vám může pomoci při hledání práce.
  • Počet pracovních hodin v týdnu je na vzájemné domluvě a je součástí smlouvy (např. 3 dny po 6 hodinách, 2 dny v týdnu atd.). Záleží na vašich časových možnostech a provozu knihovny.
  • O vašich právech a povinnostech (včetně práv knihovny) bude sepsána smlouva o stáži.

V případě zájmu o stáž kontaktujte ředitelku Mgr. Barboru Čižinskou, e-mail: cizinska@knihovnahk.cz.

Dobrovolnictví

Knihovna hledá dobrovolníky pro pomoc při realizaci akcí pro děti a pro donáškovou službu seniorům. Dobrovolnictví má mnoho podob. Stačí jen několik hodin vašeho volného času měsíčně.

Pokud byste chtěli knihovně pomáhat v dětském oddělení, obraťte se na Bc. Markétu Poživilovouj, e-mail: pozivilova@knihovnahk.cz.

Pokud byste rádi pomohli s donáškou knih seniorům domů, obraťte se na paní Lenku Holou, e-mail: hola@knihovnahk.cz.

Více informací o knihovně, stáži či dobrovolnictví naleznete zde.

 

Zdroj textu: http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/o-knihovne/nabidka-pracovnich-prilezitosti