Staňte se dobrovolníky ve Sdružení PIAFA!

Chcete pomoct zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti? Staňte se dobrovolníky Sdružení PIAFA!

Posláním Sdružení PIAFA sídlícího ve Vyškově je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Tohle poslání je naplňováno prostřednictvím pestré palety činností a poskytovaním nejrůznějších druhů služeb.

Ilustrační fotografie. Autor. Pexels. CCo Public Domain. Zdroj: pixabay.com

Podmínky:

 • spolehlivost
 • komunikativnost
 • ztotožnění se s posláním Sdružení PIAFA
 • před a při výkonu dobrovolnické činnosti nepožívat alkohol, omamné a psychotropní látky, nekouřit
 • seznámit se a dodržovat Kodex dobrovolníka
 • dodržovat závazek mlčenlivosti o všech údajích a informacích, které se dozví v souvislosti s výkonem dobrovolnické činnosti
 • podepsání čestného prohlášení o bezúhonnosti

Nabídka

 • kontakt a spolupráce s koordinátory dobrovolníků
 • zaškolení
 • možnost říct „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka
 • pojištění pro případ odpovědnosti za škody
 • v případech, kdy je dobrovolník vyslán Sdružením PIAFA vykonávat dobrovolnickou činnost mimo pracoviště Sdružení PIAFA, budou dobrovolníkovi uhrazeny cestovní náklady a strava, pokud vykonává dobrovolnickou činnost déle než 6 hodin/den

Dobrovolníci mají na výběr, zda chtějí pomoc v sociálních službách nebo mimo nich.

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolník v sociálních službách vykonává svou dobrovolnickou činnost v přímé činnosti s klientem. Tato dobrovolnická činnost je vykonávána vždy pod dohledem odborného pracovníka ve Sdružení PIAFA.

Jak dobrovolník pomůže:

 • přímá práce s klientem v rámci volnočasových aktivit, v sociálně-terapeutické dílně (ergoterapie, textilní dílna, keramická dílna, výroba solí a svíček), v sociální rehabilitaci (nácvik vaření, nácvik úklidu, skupinová dramaterapie a teatroterapie), v rámci zooterapií
 • možnost doučování dětí a mládeže v prostorách sdružení PIAFA
 • práce s klientem v rámci přiměstských táborů

Dobrovolnictví mimo sociální služby

Jak dobrovolník pomůže:

 • pomoc při prezentaci a propagaci Sdružení PIAFA, jejího poslání a aktivit na veřejnosti
 • drobné údržbářské práce
 • grafické práce, tvorba webových prezentací
 • pomoc při tvorbě nových didaktických pomůcek
 • pomoc při zajišťování hiporehabilitace
 • pomoc při péči o zvířata
 • pomoc při organizaci nárazových akcí

Kontakt:

Jestli se chcete stát dobrovolníky Sdružení Piafa, zavolejte Lence Obořilové, koordinátorce dobrovolníků, na číslo 731 659 391 nebo napište na e-mail na dobrovolnik@piafa.cz.

Zdroj: piafa