Staň se vedoucím workcampů

INEX hledá nové dobrovolníky na post vedoucího wrokcampů v Česku. Workcampy jsou krátkodobé dobrovolnické projekty, na nichž  sejde pestrá skupinka 10 až 18 mladých dobrovolníků z celého světa, kteří společně žijí a pracují na veřejně prospěšném projektu. Délka projektů se pohybuje mezi 2 až 3 týdny.  Skupina má zajištěno společné stravování (které si nejčastěji připravují sami), ubytování a další program v průběhu akce. Samotný průběh projektu zajišťují zpravidla dva dobrovolní vedoucí.

Pokud se chcete dozvědět o workcampech více, zúčastněte se naší přednášky.

Vedoucí má na workcampu na starosti

• Zajištění fungování skupiny dobrovolníků jako týmu, řešení konfliktů a problémů – ve skupině dobrovolníků i vůči okolí
• Podpora interkulturního učení a překonávání jazykových bariér
• Koordinace a zajišťování denních potřeb skupiny (stravování, nákup jídla, volnočasové aktivity, dodržení denního harmonogramu)
• Organizace práce, motivování skupiny během práce
• Podpora hostitele projektu při přípravě neformálních vzdělávacích aktivit a při zprostředkování kontaktu s místními obyvateli
• Pravidelná průběžná evaluace se skupinou, závěrečná evaluace projektu pro INEX-SDA

Vedoucím se může stát každý, kdo splňuje podmínky

• věk nad 18 let;
• komunikativní znalost anglického jazyka;
• povinná účast na jednom ze školení.

První školení vedoucích se letos uskuteční 13.4-15.4.2012 a přihlásit se na něj můžete tady. O své účasti na konkrétním projektu se rozhodujete až v závěru školení, kde dostanete další informace o projektu a roli vedoucího si vyzkoušíte i po praktické stránce.

Chcete-li se stát vedoucím workcampu v České republice, obraťte se prosím na koordinátora projektů v ČR Anja Decker na projekty.cr[at]inexsda.cz