Staň se součástí českého týmu pro projekt mezi Evropou a Čínou!

Europe-China-Earth je jedinečný mezinárodní projekt, který bude probíhat od prosince 2011 do srpna 2012. Zapojí se do něj mladí lidé ze tří evropských zemí (ČR, Francie, Velká Británie) a ze tří čínských oblastí (provincie Ningxia a města Xiamen a Peking).

Tématem projektu jsou globální ekologické problémy a udržitelný rozvoj. Projekt bude
využívat neformálního vzdělávání k tomu, aby si mladí lidé uvědomili svůj vlastní vliv
na životní prostředí okolo nás a dozvěděli se, jak mohou v každodenním životě vést
udržitelnější životní styl. Zároveň by projekt měl umožnit mladým lidem z ČR, Evropy i
Číny, aby si vyměnili vlastní názory na tuto problematiku a poznali odlišné perspektivy
v této oblasti, vycházející z rozdílných kulturních kontextů.
Projekt Europe-China-Earth byl podán občanským sdružením Together Czech Republic
v rámci výzvy k podávání návrhů v Akci 3.2 programu Mládež v akci. Byl jedním z
několika málo projektů spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa, které byly na
evropské úrovni schváleny. Projekt navazuje na „2011: EU – čínský rok mládeže“, který byl vyhlášen Evropskou unií a Čínou.

Koncept tohoto projektu je různorodý a spojuje řadu rozličných aktivit. V prosinci 2011 se ve městě Yinchuan v Číně uskuteční zahajovací seminář pro vedoucí národních skupin. V březnu ve městě Xiamen v Číně proběhne 12-denní seminář, kterého se zúčastní 3 zástupci z každé země/regionu. Pro tento seminář budou vybráni nejaktivnější členové každého z týmů. Celý projekt bude završen závěrečnou konferencí v srpnu 2012 v Praze, které se zúčastní zástupci všech zemí.
V rámci projektu bude v každé zemi vytvořen projektový tým, složený z mladých lidí, kteří se zajímají o evropsko-čínské vztahy a o ekologickou problematiku.Tým se bude pravidelně scházet, vyměňovat si názory a komunikovat s týmy v ostatních zemích. Členové týmu si mezi sebe rozdělí různé úkoly, sami se rozhodnou, která témata je budou nejvíce zajímat, a na nich začnou pracovat. Získají možnost přijít s vlastními nápady a později je zrealizovat. Pro své vlastní projekty dostanou koučink od sdružení Together Czech Republic. Členové týmu budou mít rovněž příležitost spolupracovat s představiteli institucí jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Čínského velvyslanectví v Praze atd. Nejaktivnější členové týmu se zúčastní konference v březnu v Číně. Po ní pak český projektový tým připraví celkem 5 místních pilotních aktivit, jejichž realizaci má mít tým na starosti. Závěrečná konference se uskuteční v srpnu v Praze, kde bude také prostor pro členy českého týmu aktivně se zapojit.

První schůzka týmu se uskuteční v pátek 2.12.2011 odpoledne v Praze (místo bude upřesněno).
Proč se zapojit?
– Získáš jedinečnou zkušenost
– Navážeš kontakty s mladými lidmi z Evropy a Číny
– Dozvíš se mnoho nového o globálních ekologických problémech a udržitelném rozvoji
– Budeš v kontaktu s médii, politiky a institucemi
– Nejaktivnější členové budou mít příležitost zúčastnit se konference v Číně v březnu 2012
– Budeš mít možnost zrealizovat své nápady během místních pilotních aktivit.
– Rozvineš svoje schopnosti v oblasti spolupráce v týmu, komunikace, interkulturní dovednosti a získáš zkušenosti z neziskového sektoru
– Získáš možnost zapojit se do navazujících projektů a dalších projektů organizace Together
Požadavky na členy týmu a kritéria výběru:
– Věk od 18 do 30 let
– Komunikativní znalost anglického jazyka
– Zájem o Čínu a evropsko-čínské vztahy
– Zájem o udržitelný rozvoj a ekologickou problematiku
– Časovou flexibilitu
– Účast na schůzkách týmu (minimálně jednou měsíčně)
– Pomoc s organizací závěrečné konference v Praze v červenci 2012
– Motivace aktivně se účastnit projektu a přispět s vlastními nápady
Vyplněné přihlášky posílejte do 27.11.2011 na e-mail eva.peterkova@network-together.eu. Ve výběrové komisi budou zástupci Together Czech Republic a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky budou vyhlášeny do několika dnů, první schůzka týmu se uskuteční v pátek 2.12.2011, proto prosím počítejte s tímto datem již dopředu.
Together Czech Republic je občanské sdružení vedené mladými lidmi založené v roce 2005.
Je součástí celoevropské sítě neziskových organizací Together a organizuje projekty pro
mladé lidi na národní i mezinárodní úrovni – mezinárodní výměny mládeže,
semináře, školení, konference. Je vysílající organizací Evropské dobrovolné
služby. Posláním Together Czech Republic je podporovat talentované mladé
lidi, interkulturní vzdělávání a participaci mladých lidí. Více informací na
www.network-together.eu nebo
www.facebook.com/together.czech.republic