Staň se lektorem dílen „Stop nenávistným projevům“

Máte zájem stát se součástí školitelského týmu projektu BRICkS – Stop nenávistným projevům? Multikulturní centrum Praha hledá lektory/lektorky dílen se zaměřením na prevenci nenávisti na internetu!

O co běží?

Pro střední školy v Praze a ve středních a severních Čechách je připravený vzdělávací program, který se zaměřuje na budování respektu v online prostředí. Program je rozdělený do tří interaktivních dílen, které na sebe navazují a tvoří jeden celek. Každá dílna je rozvržena na dvě vyučovací hodiny a je vedena dvěma proškolenými lektory. Cílem je, aby žáci uměli rozpoznat nenávistné projevy na internetu a aby byli motivováni na ně reagovat a věděli jak. Součástí je podpora žáků při vedení vlastních aktivit vztahujících se k této problematice.

Co se od uchazečů očekává?

  • účast na 3 denním školení, které proběhne 5.–7. 2. 2016 v Centru ekologických aktivit Sluňákov u Olomouce, účast je zdarma a je podmínkou pro spolupráci
  • základní lektorské dovednosti a zkušenosti s vedením/facilitováním seminářů/workshopů
  • aktivní spolupráce na realizaci dílen na středních školách od února 2016 do října 2016
  • flexibilita a komunikativnost, schopnost spolupráce ve školitelské dvojici
  • zodpovědnost a spolehlivost
  • plynulá znalost češtiny
  • administrace spojená s dílnami (prezenční listina, fotodokumentace, evaluace, pracovní výkazy apod.)
  • motivace pro práci s mladými lidmi
  • aktivní podpora studentů při vedení vlastních aktivit
  • zkušenosti s prací s žáky středních škol je výhodou

Cyklus dílen

Celkem 3 na sebe navazující dílny, jedna dílna trvá 90 min.

Cílová skupina

Žáci 1.–3. ročníku středních škol v Praze, středních a severních Čechách

Témata a oblasti řešené v dílnách

Stereotypy, hodnoty, role médií, nenávist v online prostředí, aktivní participace, tolerance, dopad hate speech na jednotlivce a skupiny.

Způsob realizace

Dílny školí vždy tým dvou školitelů na základě připravené metodiky. Školitelé se na místo dopravují sami, cestovné se zpětně proplácí. Dílny probíhají výhradně ve všední dny, obvykle v dopoledních hodinách.

Chci se stát lektorem!

Pořádající organizace

Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 296 325 345, infocentrum@mkc.cz.

MultikulturnicentrumPrahalogo

Zdroj: http://www.mezikulturnidialog.cz/Informace/multikulturni-centrum-praha-hleda-lektory-ky-dilen-se-zamerenim-na-prevenci-nenavistnych-projevu-na-internetu.html; Obrázek z http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime