Staň se dobrovolníkem v Kambodži nebo Etiopii

Diakonie Českobratrské církve evangelické hledá tři české nebo slovenské dobrovolníky na půlroční pobyt v Kambodži nebo Etiopii.

Veškeré náklady i odměna dobrovolníkům jsou financovány z projektu Efektivní nasazení evropských dobrovolníků s cílem připravit místní společenství na humanitární katastrofy. Hlavním záměrem tohoto projektu je připravit obyvatelstvo na budoucí hrozby, a tak zamezit škodám na životech a majetku. Zapojit se mohou jak odborníci na humanitární pomoc, ale také mladí lidé, kteří se v oboru teprve začínají orientovat.

Úkolem dobrovolníků bude zmapovat a popsat místní zdroje, které mohou být využity pro vytvoření jednoduchého varovného systému pro případ nenadálé události. Dobrovolníci se poslední měsíc svého nasazení vrátí zpět do své země  a budou o svých zkušenostech informovat své okolí, odborníky i širokou veřejnost.

Vybraní účastníci budou pozvání k pohovoru na začátku října, povinností pak bude účast na dvoutýdenním školení v holandském Utrechtu. Během ledna-června 2013 pak budou dobrovolníci působit přímo v Kambodži nebo Etiopii.

Komunikačním jazykem je angličtina. Činnost dobrovolníků během projektu bude placena tak, aby byly pokryty veškeré náklady spojené s cestou. Přihlášky spolu s životopisem v angličtině je možné posílat do 24.9.2012 na adresu hrp@diakonie.cz.

Pokud vás nabídka zaujala, navštivte stránky Diakonie, kde se dozvíte víc a kde také najdete přihlašovací formulář.

 

Podle Hrp.diakonie.cz