Soutěž se svou diplomkou!

Napsali jste a obhájili diplomovou práci zaměřenou na lidská práva? Chcete zúročit své snažení a za svou závěrečnou studijní povinnost získat i některou ze zajímavých cen? Tak pro vás je tu soutěž Ligy lidských práv.Liga lidských práv vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší lidskoprávní diplomku.
Do soutěže může být přihlášena závěrečná práce, zaměřená na lidská práva a jejich ochranu, a to zejména z oboru práva, sociologie, pedagogiky, ale také dalších humanitních oborů.
Může se jednat o práci bakalářskou, diplomovou, rigorózní, dizertační, případně o práci jiného typu.
Práce musí být obhájena v období od 1. října 2013 do 30. září 2014 na některé z vysokých škol v České republice.
Práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Jak se přihlásit?

  • je třeba odevzdat vyplněnou přihlášku
  • elektronickou verzi práce ve formátu .pdf
  • životopis autora práce
  • fotografii autora práce pasového formátu
  • kopii posudků vedoucího a oponenta závěrečné práce.

Práci spolu s vyplněnou přihláškou zašlete do 15. listopadu 2014 na adresu soutez@llp.cz, do předmětu napište „Přihláška do soutěže: diplomka“.
S dotazy se obracejte na koordinátorku soutěže Kateřinu Mášovou – soutez@llp.cz.

Více o soutěži a Lize lidských práv na jejich webových stránkách.

Zdroj: www.llp.cz