Soutěž s Mladiinfo.eu

Tématem soutěže pořádané makedonskou větví Mladiinfo je nezaměstnanost mladých. Navrhněte, jak s tímto fenoménem bojovat prostřednictvím sociálních sítí a nových médií, a vyhrajte účast na týdenním pobytu v Makedonii.

Soutěž je určena pro jednotlivce nebo maximálně tříčlenné týmy mladých lidí do 35 let. Soutěžním úkolem je najít nové a kreativní odpovědi na tyto otázky:

  • Jak mohou mladí lidé využít nové média, technologie a aplikace ke zvýšení jejich zaměstnanosti? A jak mohou být tyto nástroje využity ke snížení nezaměstnanosti?
  • Jak mohou tato nová média vytvořit pracovní prostředí pro 3-10 % nezaměstnaných mladých lidí a snížit tak jejich nezaměstnanost?

Podnikněte průzkum, sledujte chování mladých lidí na sociálních sítí, nastudujte statistiky, poraďte se s vrstevníky a přijďte s inovativním řešením. To shrňte do prezentace s maximálně deseti snímky obsahující informace o vás, data, z nichž vycházíte a návrh řešení.

Svou prezentaci máte možnost nahrát do 5. března 2014 prostřednictvím C:F platformy. Na ni se můžete zaregistrovat zde.

Vítěz soutěže (či zástupce vítězného týmu) bude pozván k práci na svém návrhu ve spolupráci s dalšími 35 lidmi z Evropy v rámci projektu v polovině června 2014. Veškeré náklady spojené s cestou a pobytem budou hrazeny. Druhý oceněný bude mít možnost zúčastnit se pobytu, avšak sám musí financovat 30 % cestovních nákladů. Odměnou za třetí místo je měsíční mentorské vedení při realizaci navrhovaného projektu.

Více informací o soutěži a podrobná pravidla najdete na webu Mladiinfo.eu.