Soutěž o IT diplomový projekt roku 2014

Soutěž o nejlepší studentský IT diplomový projekt roku 2014, která má za cíl podpořit studenty v oblasti informatiky a informačních technologií.

it klukFirma Profinit s partnery a České vysoké učení technické v Praze vyhlašuje soutěž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year), oficiální soutěž v oblasti IT. Odbornou záštitu soutěži udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vyhlášená soutěž je otevřená pro všechny studenty denního studia, českých a slovenských vysokých univerzit, kteří svou diplomovou práci ukončí v akademickém roce 2013/2014 (téma práce musí zapadat do ACM klasifikace).

Při hodnocení prací do finále se berou v úvahu tato kritéria:

  • výzkumný aspekt
  • aspekt vyhodnocení řešení
  • realizační aspekt
  • rešeršní aspekt

Dle pravidel soutěže musí být diplomová práce napsaná v českém, slovenském nebo v anglickém jazyce. Do soutěže studenty přihlašuje fakulta (děkan anebo jím pověřený vedoucí pracoviště). Fakulta může do soutěže přihlásit až 10 nejlepších diplomových prací.

Deadline pro zařazení prací do soutěže je 25. záři 2014.

Porota vyhlásí ve finále, které se uskuteční 2. prosince 2014, tři vítěze, kteří získají:

  • vítěz získá 1.000  €
  • vedoucí vítězné diplomové práce získá 200  €
  • hodnotné ceny pro všechny finalisty
  • certifikát o úspěchu nominace do soutěže
  • vystavení práce v prestižní Galerii nejlepších

Postup při přihlašování a odevzdávaní diplomových prací a ostatních náležitostí naleznete zde.

Zdroj: http://www.acm-spy.cz/