Soutěž o nejlepší práci!

Soutěž o nejlepší diplomovou nebo ročníkovou práci na téma filantropie a dobrovolnictví!

Do 30. srpna 2013 mají studenti VŠ možnost poslat svoji bakalářskou, diplomovou, dizertační nebo ročníkovou práci z předchozích tří let do soutěže, kterou  vyhlašuje slovenské Centrum pre filantropiu. Českým partnerem soutěže je Nadace Via.

Co můžete získat? Dvě ceny v hodnotě 200 euro za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci či jednu cenu v hodnotě 300 euro za nejlepší dizertační práci. Ceny se udělují v podobě stipendia na vybrané vzdělávací aktivity, podle výběru vítězů.

Smyslem soutěže je „ocenit slovenské a české studenty vysokých škol a univerzit, studující na Slovensku, v Čechách a v zahraničí, kteří se zasazují o studium dárcovství, filantropie, charity a dobrovolnictví.“

Práce by měla být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a přihlašovatel by měl být studentem denního Bc., Mgr. nebo Ph.D. studia. Přihláška se posílá spolu se strukturovaným životopisem a min. dvěma referencemi z akademického prostředí.

Více informací se dozvíte na stránkách Nadace Via nebo na stránkách soutěže.

 

 

 

Zdroj: Nadace Via, Facebook Dobrovolnik.cz