Soutěž na téma „Co vím o Ázerbájdžánu?“

Víte něco o Ázerbájdžánu a chcete o tom napsat? Je tu vaše chvíle! Napište esej a vyhrajte  zájezd do této krásné země!

Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky, Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky a Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a kaspických studií při ÚBVA FF Univerzity Karlovy v Praze vyhlásilo studentskou soutěž na téma “Co vím o Ázerbájdžánu?”.

Soutěže se mohou zúčastnit:

  • studenti středních škol (14 – 18 let),
  • studenti bakalářského, magisterského, doktorského studia českých vysokých škol (19 – 29 let).

Požadavky

Esej nesmí přesáhnout 2500 slov (8 normostran) a musí být podána v českém nebo anglickém jazyce (Arial 12).

Práci pošlete do 12. května 2015 ve formátu pdf na e-mail jana.gombarova@ff.cuni.cz (II. skupina vysokoškolských studentů) nebo efendi@azembassy.cz.

Spolu se soutěžním textem je třeba zaslat:

  • přihlášku (kontaktujte PhDr. Janu Gombárovou, Ph.D.: jana.gombarova@ff.cuni.cz),
  • životopis,
  • kopii pasu a občanského průkazu.

Cena pro vítěze

10 vítězů soutěže bude oceněno 7-10 denním zájezdem do Ázerbájdžánu (v druhé polovině roku 2015), v rámci něhož se zúčastní speciálního kulturního a vzdělávacího program. Vítězové budou vybráni komisí specialistů.

Při hodnocení bude brán zvláštní zřetel na užívání citací, odkazů, historických zdrojů a přesnost faktografie.

Témata eseje

– Ázerbájdžán – místo, kde se setkává Východ se Západem

– Dějiny a kultura Ázerbájdžánu

– Umění Ázerbájdžánu

– Hospodářský rozvoj soudobého Ázerbájdžánu

– Strategie využití ropy a plynu v Ázerbájdžánu

– Arménsko-Ázerbájdžánský konflikt o Náhorní Karabach.

V rámci soutěže je možné, aby si studenti zvolili jakékoli jiné téma týkající se Ázerbájdžánu související s jejich zájmem a odborným zaměřením.

Kontakt

Pro více informací se obracejte na PhDr. Janu Gombárovou, Ph.D.: jana.gombarova@ff.cuni.cz nebo na Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze (tel.:+420 246 032 431, e-mail: efendi@azembassy.cz).

az