Soutěž magisterských a bakalářských prací

Informačně-vzdělávací sekce Rozvojovka společnosti Člověk v tísni vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci na téma globálních problémů a rozvojové spolupráce. Deadline pro přihlášení tvé práce je 15.1.2015.

Soutěž je vypisována v rámci tříleté kampaně Na okraji (projekt Globální problémy lidstva: Na okraji, rozhodnutí č. 16/2013/05 ). Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Odevzdaná práce musí být tematicky zaměřena na téma globálních problémů lidstva či rozvojové spolupráce či kombinací těchto témat. Konkrétní doporučená témata: marginalizované skupiny společnosti, rozvojová spolupráce, souvislosti chudoby, vzdělání, zdraví, dětské práce, migrace, environmentální témata, souvislosti mezinárodního obchodu, válečné konflikty, dopady spotřebitelského chování na rozvojové země, sport a rozvoj.

Do soutěže se může přihlásit soutěžící se studentskou prací, která byla obhájena či bude připravena k obhajobě na českých vysokých školách mezi 1.1. 2012 a 31.12. 2015.

Soutěžící musí být individuálním autorem práce, nelze přihlásit soutěžní týmy. Soutěžní práci musí tvořit celá bakalářská nebo magisterská práce. Rozsah soutěžní práce je nejméně 35 a nejvýše 150 normostran.

Nejúspěšnější soutěžící v každé kategorii obdrží následující odměnu:

Kategorie magisterská práce:

1.místo: poukázky na fotografické služby Centra FotoŠkoda v celkové hodnotě 5000 kč, roční předplatné časopisu Respekt

2.místo: půlroční předplatné časopisu Respekt a poukaz do obchodu www.respektstore.cz (v hodnotě 500 Kč)

3.místo: půlroční předplatné časopisu Respekt

Kategorie bakalářská práce:

1.místo: poukázky na fotografické služby Centra FotoŠkoda v celkové hodnotě 3000 kč, roční předplatné časopisu Respekt

2.místo: půlroční předplatné časopisu Respekt a poukaz do obchodu www.respektstore.cz  (v hodnotě 500 Kč)

3.místo: půlroční předplatné časopisu Respekt

Pro více informací se podívejte na stránky Rozvojovky.

Zdroj: www.rozvojovka.cz/soutez-magisterskych-a-diplomovych-praci