Přihlaste se do soutěže Hledá se LEADr.

Člověk v tísni vyhlašuje 3. ročník soutěže pro mladé lidi ve věku 17–25 let, kteří se prostřednictvím svých projektů chtějí aktivně zapojit do dění ve svém okolí a do budoucna uvažují o působení v komunální politice. Neváhejte a přihlaste se!

Zdroj: Hledá se LEADr.

Průběh soutěže:

První kola soutěže jsou především vzdělávací. Účastníci absolvují několikadenní workshopy, na kterých se zaměří na projektový management, správnou komunikaci, fundraising, vedení týmu, zvládání stresu atd. Dozví se vše podstatné o fungování místní samosprávy a spolu s experty v oboru se ponoří do podrobnější přípravy svých  projektů.

Druhé kolo workshopů je vyřazovací. Soutěžící své projekty představí před porotou, která posoudí jejich všeobecný přehled, orientaci ve společenských a politických tématech, prezentační a rétorické dovednosti, schopnost obhájit si vlastní názor a předpoklad stát se lídrem.

Poslední dvojice finalistů se potká v závěrečném debatním duelu. V tomto kole už nebude rozhodovat porota, ale sami diváci prostřednictvím veřejného hlasování. Vítězka/vítěz získá stáž nebo školení (v ČR i zahraničí), které si zvolí podle svých zájmů. Člověk v tísni věnuje na pokrytí nákladů této stáže částku až do výše 30 000 Kč.

Jak se přihlásit:

Registrace je otevřena do 19. 11. 2017. Přihlášku do programu najdete na těchto webových stránkách. Na základě motivačních dopisů bude vybráno 20 soutěžících. Úvodní setkání proběhne první víkend v prosinci.

Účast je zcela zdarma a všechny náklady spojené se soutěží jsou plně hrazeny (cestovné, ubytování i jídlo během workshopů).

Jednotlivé díly „Hledá se LEADr.“ budou na jaře 2018 odvysílány prostřednictvím internetové televize Stream.cz.

Podmínky účasti:

  • Přihlásit se mohou všichni, kteří k prosinci 2017 dosáhnou věku 17 let a nepřekročí věk 25 let.
  • Účastníci musí mít k 1. prosinci 2017 bydliště v České republice.
  • Každý může podat jen jednu přihlášku.
  • Přihlášky budou vyhodnoceny organizátorem, hlavním kritériem je míra motivace zájemců.
  • Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, uvedených v přihlášce, pro účely projektu. Protože se během soutěže bude fotit a natáčet, odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním fotografií a videozáznamu vaší osoby organizátorem. Fotky a videa budou použita například pro propagaci soutěže. Další pravidla pro účast v projektu si přečtěte zde. V přihlášce s nimi musíte vyslovit souhlas.
  • Všichni soutěžící se zavazují zúčastnit se všech projektových aktivit, do nichž postoupí.

Další informace o soutěži a podrobný popis minulých ročníků naleznete na stránkách soutěže.

 

zdroj: hleda.se