Slovenské školení Erasmus + pro tebe

Přinášíme informace o dalším školení v režii slovenské Iuventy, tentokrát na téma Erasmus +  zaměřující se na romskou problematiku.

Školení se koná od 21. do 26.4.2015. Cílem školení je podílet se na implementaci strategie pro začlenění a diverzitu při práci s mládeží. Školení je učeno pro pracovníky, kteří jsou starší 18 let, rozumí anglicky, pracují s romskou mládeží a zajímají se o možnosti využití programu Eramus + při své práci.

Po skončení školení:

  • budete umět využít možnosti programu Erasmus +
  • naučíte se základy projektového managementu
  • porozumíte neformálnímu vzdělávání jako nástroji pro inkluzi mladých Romů
  • rozvinete mezinárodní partnerství s dalšími organizacemi

Pro více informací včetně přihlášky klikněte zde. Přihlašování do 8.3.2014.

Zdroj: www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/erasmus-for-you.4764/