Školení o práci s mladými

Pracujete s mladými lidmi nebo jste dobrovolníkem v neziskové, nevládní organizaci? Chcete zlepšit prezentační a projektové dovednosti? Nemáte dost času pro školení cestovat do zahraničí? Školení Marker CS je právě pro vás. 

Školení Marker CS je určeno pro pracovníky s mládeží, kteří připravují projekty, školení, semináře nebo pracují s mladými lidmi a cítí, že se potřebují v některých oblastech zlepšit a zároveň si chtějí ověřit, jak a co mladé lidi naučit.

Jedná se o dlouhodobé školení pro pracovníky s mládeží. Skládá se ze tří pobytových fází a praxe mezi nimi. Školení účastníky podpoří v tom, jak připravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity zaměřené na rozvoj, výchovu a/nebo vzdělávání mladých lidí (cca 13 – 30 let) v rámci jejich organizace s ohledem na její dlouhodobé fungování.

Program a termíny

Program bude rozdělen do tří fází, každá bude kombinovat teorii s praxí. Jednotlivé fáze se budou zaměřovat na několik oblastí školitelských dovedností. V mezifázích si to, co se naučíte, vyzkoušíte za podpory školitelů v praxi. Konkrétní program bude zveřejněn vždy těsně před začátkem dané fáze.
1. fáze školení: 13. – 17. listopadu 2014, Ekoncentrum Trkmanka, Velké Pavlovice

Témata: Otevření témat zásadních pro dlouhodobé školení (neformální vzdělávání, analýza potřeba a projektová logika, styly učení a Kolbův cyklus, skupinová dynamika, zpětná vazba)

1. mezifáze:
Reflexe vlastní praxe v souvislosti s tématy, jež byla představena během první fáze školení. Analýza potřeb a stavu v rámci své práce (cílová skupina, organizace).

2. fáze školení: 3. – 8. února 2015, místo konání bude na Slovensku, max. 60 km od Bratislavy.

Témata: Stanovení vzdělávacích cílů, logika vzdělávací aktivity, skupinová dynamika, debriefing, prezentační dovednosti, facilitace. V sobotu odpoledne a v neděli proběhne síťovací setkání s účastníky předchozího dlouhodobého školení Vypsaná Fixa. —>

2. mezifáze:
Hlavní praxe – účastníci si vyzkouší znalosti, dovednosti a postoje nabyté na předchozích dvou fázích školení v praxi ve svých aktivitách s mládeží

3. fáze školení: 7. – 10. května 2015, Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna

Témata: Hodnocení vzdělávací aktivity, dopad aktivit a šíření výsledků, etika a kvalita v práci s mládeží, politika mládeže.

Mladiinfo ČR - Školení pro pracovníky s mládeží

 Podmínky účasti

  • Je nutné se školení účastnit v plném rozsahu.
  • Zaplatit účastnický poplatek na celý Marker CS, který činí 100 euro, dle momentálního měnového kurzu tedy přibližně 2700,-Kč. Za poplatek získáte jídlo a ubytování zdarma během celého školení. Je-li účastnický poplatek jedinou překážkou  účasti, můžete kontaktovat organizátory emailem.
  • Z cestovného si zaplatíte jen 30 %. Zbytek je proplacen.
  • Je potřeba, abyste měli kde vykonat praxi v mezifázích.
  • Případné náklady v mezifázích závisejí na vaší kreativitě.
  • Storno poplatky: Zruší-li účastník svoji účast a není za něj z řad náhradníků nalezena náhrada, je nutné uhradit storno poplatek. Jeho výši budeme případně domlouvat individuálně.

Jak se přihlásit

Máte-li zájem se přihlásit, přečtěte si podrobné podmínky účasti. Pokud s nimi souhlasíte, stačí vyplnit následující dotazník.

Jak bude probíhat výběr účastníků?

Uzávěrka přihlášek je 1. října 2014 ve 12:00. Pokud bude kapacita naplněna dříve, možnost přihlašování bude ukončena.
Účastníci přihlášeni budou informování o (ne)přijetí do 8. října 2014.

Pokud budete vybráni, organizátoři s vámi podepíšou smlouvu, ve které potvrdíte svou účast na školení.

Další informace se dozvíte na stránkách školení.