Školení Formela Teoprax

Zajímá tě neformální vzdělávání? Chceš se naučit, jak jej využívat v praxi?  Pak nesmíš chybět na slovensko-českém školení Formela Teoprax!

Školení Formela Teoprax bude probíhat jako postupná cesta odhalování neformálního vzdělávání. Účastníci budou z dálky pozorovat a zblízka zkoušet jeho různé aspekty a hledat další možnosti, jak vnímat komplexnost světa Formely.

Místo konání: Slovensko (místo bude upřesněno vybraným účastníkům)

Termín: 26. 2. 2015 15:00 – 1. 3. 2015 13:00

Uzávěrka přihlášek: 4. leden 2015

Pracovní jazyk: čeština / slovenština

Počet účastníků: 30

 

Cíle školení

Po absolvování školení budou účastníci:

 • schopni popsat, co je neformální vzdělávání;
 • rozumět prvkům neformálního vzdělávání a jeho přínosům při práci s mládeží;
 • vědět, jak neformální vzdělání začlenit do svých aktivit;
 • mít povědomí o tom, jak neformální vzdělávání funguje;
 • rozumět kontextu neformálního vzdělávání.

Školení bude zahrnovat i tato témata:

 • všeobecný kontext a terminologie,
 • co je formální, neformální a informální vzdělávání,
 • moje organizace a neformální vzdělávání,
 • struktura vzdělávací aktivity,
 • cyklus a styly učení,
 • metody, obsahy a kreativní přístup,
 • hodnoty, postoje a kompetence v práci s mládeží.

Metodologie školení

Školení je koncipováno jako cesta, při které bude využíváno různých metod a technik neformálního vzdělávání. Bude se pracovat v různých skupinách, budou zapojeny kreativní a pohybové aktivity, přičemž se využijí všechny styly učení. Celé školení je pojato jako modelový příklad, na němž se organizátoři pokusí účastníkům pomoci pochopit smysl zařazení jednotlivých bloků do celého konceptu školení. Účastníci dostanou prostor k zamyšlení, jak mohou poznatky a zkušenosti, získané během školení, přenést do své reality.

Školení je určené těm, kteří:

 • dosáhli věku 18,
 • mají zkušenost (alespoň několik aktivit, resp. projektů) prací s mládeží,
 • pracují s mládeží,
 • plánují další aktivity s mládeží, při kterých je možné využít neformální vzdělávání.

Náklady

Českým účastníkům jsou náklady, spojené s pobytem, hrazeny pořádající agenturou. Česká národní agentura s podílí na cestovních nákladech.

Informace o školení a přihlášku naleznete zde.

Kontaktní osoby:

Česko: Olga Pupová – olga.pupová@dzs.cz

Slovensko: Alena Tomanová – alena.tomanova@iuventa.sk

Zdroj textu: https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Formela-Teoprax.alej?eventid=646