Školení BE THE KEY

Pojeďte v květnu na školení v rámci programu Mládež v akci do Srbska s názvem BE THE KEY: Empowering European Youth Workers through Conflict Management Skills.

Školení s názvem BE THE KEY: Empowering European Youth Workers through Conflict Management Skills, pořádá organizace Culture Goes Europe ve dnech 5. – 13. 5. 2014 v srbském Sajanu.

Školení je určeno pracovníkům s mládeží, školitelům, mladým lídrům a dalším členům neziskového sektoru jako jsou projektoví manažeři, mentoři Evropské dobrovolné služby či dobrovolníci. Účastníci z ČR, Bosny a Hercegoviny, Německa, Itálie a dalších zemí se naučí praktickým schopnostem vypořádávat se s konflikty ve své místní komunitě, tak aby mohli přinášet pozitivní výsledky, učení se a změnu. Ti, kteří pracují s mladými lidmi, mohou hrát důležitou roli v uvědomění si, že konflikty jsou důležitou součástí procesu učení se.

Účastníkům bude hrazeno 70 % cestovních nákladů a 100 % ubytování a stravy, musí však zaplatit 75 euro účastnického poplatku.

Zájemci mohou nalézt více o kurzu stejně tak se i přihlásit na stránkách SALTO. Deadline přihlášek je 27. 3. 2014.