Setkání na téma „Dobrovolnictví pro všechny“

Zajímá vás, jakou roli může mít mezinárodní dobrovolnictví v začlenění lidí s omezenými příležitostmi do společnosti? Mohou být mezinárodní dobrovolnické projekty prvním krokem k získání sebedůvěry, mobility a vhodným nástrojem k začlenění? Jsou projekty vhodné i pro lidi s fyzickým postižením?

Pracovní setkání, zaměřené na zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů, se uskuteční ve dvou městech:

  • Praha úterý 24. 2. 2015 – 9-13 hodin v kanceláři INEX-SDA, Varšavská 30, Praha 2
  • Brnostředa 25. 2. 2015 – 9-13 hodin v dobrovolnickém centru 67, budova SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno

Cílem setkání bude sdílení dosavadních zkušeností s prací s lidmi se znevýhodněním v dobrovolnictví, vytvořit neformální platformu pro podporu jejich zapojování do mezinárodních dobrovolnických projektů a otevřít tak získávání nových zkušeností a příležitostí prostřednictvím dobrovolnictví co nejširší skupině.

Dobrovolnicvi provsechny

Program:

  • co jsou mezinárodní dobrovolnické projekty
  • účast lidí se znevýhodněním – obvyklé obavy účastníků a praktické překážky
  • spolupráce mezi místními organizacemi – vytvoření praktického systému spolupráce
  • sdílení potřeb účastnících se organizací a znevýhodněné mládeže
  • další příležitosti v tématu inkluze (skupinové projekty v zahraničí, výměny mládeže, mezinárodní semináře a školení pro zaměstnance/dobrovolníky organizací)

Zvání jsou zejména:

  • sociální pracovníci,
  • pracovníci orgaizací a institucí zaměřené na práci s mládeží s postižením, z dětských domovů,  ze sociálně znevýhodněného prostředí, apod.

Máte-li zájem se setkání zúčastnit, přihlašte se do 22. 2. 2015 prostřednictvím online formuláře.

Cestovné na setkání může být proplaceno do maximální výše 200Kč/osobu po dodání jízdních dokladů. Drobné občerstvení zajištěno.

Pro více informací nás kontaktujte Janu Koňasovou info@inexsda.cz / tel: 222 362 715.

Logo INEX

 Zdroj: http://www.inexsda.cz/cs/Dobrovolnictviprovsechny