Seminář pro zájemce o práci v EU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář organizovaný ve spolupráci s École Nationale d ́Administration zvaný Preparation for European institutions´ open competitions.

Seminář se koná v úterý 17. března 2015 ve Velkém sále MZV. Kurz je určen všem zájemcům o práci v institucích EU. Uskuteční se v angličtině a nebude tlumočen.
Co se bude dít?
08:30
Úvod:  Příprava na výběrová řízení EU zpohledu MZV
09:00 – 12:15
Introduction: Procedures and rules of competition
– the tests
– first preparatory advice
Multiple Choise Questions (MCQs) in the field of verbal and numerical reasoning
– presentation of the tests
– methodology of the verbal and numerical reasoning tests
– practical exercices
– correction and advice
13:15 – 16:30
Multiple Choice Questions (MCQs) in the field of abstract reasoning and situational judgement test
– presentation of the test
– methodology of the abstract reasoning and situational judgement test
– practical exercices
– correction and advice

Vaši účast potvrďte na da@mzv.cz s uvedením jména, příjmení a instituce, a to do 11.3. 2015.

Všichni účastníci jsou žádáni, aby se předem registrovali v Národní kontaktní databázi ( www.mzv.cz/nkm), v den konání akce se mezi 8:00 – 8:15 hod dostavili do recepce MZV (Loretánské náměstí 5, Praha 1, 118 00) a prokázali se platným dokladem totožnosti.