Seminář Česká republika malým hráčem ve velkém poli

Glopolis zve na seminář o zemědělském obchodu v České republice a ve
světě, který se koná 14. června 2012 od 9:00 do 13:00 v Goethe-Institutu v
Praze (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1).

Seminář se zaměří na to, jakou roli hrají světové obchodní a zemědělské
politiky v dnešní době, jak mohou přispět k odstranění chudoby ve světě a
zda k odstranění přispívají či spíše naopak. Dále bude diskutováno, jakou
roli sehrává Česká republika a jak může ze své pozice napomoci k řešení
globálních problémů souvisejících s obchodováním na světových trzích.

Hosty akce budou Hellen Yego (vyslankyně projektu ECFTD, Keňa), Thomas Fritz (FDCL, Německo), Armin Paasch (Misereor, Německo), zástupce Ministerstva zemědělství ČR (tbc), Petr Havel (agrární analytik a novinář, Česká republika), a další

Podrobný program a další informace jsou k dispozici na stránkách Glopolis.

Seminář bude probíhat v češtině a angličtině. Tlumočení bude zajištěno.
Zájemci se mohou hlásit do 11. června 2012 na e-mail: krivankova@glopolis.org.