Sebezkušenostní a růstová skupina pro studenty

Terapeutický a rozvojový ateliér TERRA  otevírá další sebezkušenostní a růstovou skupinu pro studenty pomáhajících profesí na VŠ/VOŠ (případně začínající pomáhající profesionály).

Skupina je zaměřena na posílení profesních kompetencí a osobnostní rozvoj.

Skupina je určena pro zájemce, kteří mají za cíl:

rozšířit porozumění svým charakteristickým vzorcům ve vztahování se k sobě samému a k druhým uvědomit si vlastní osobnostní kvality, schopnosti i jejich limity dovědět se, jak můžou tyto kvality a schopnosti tvořivě využívat při práci s lidmi

 

CO JE PROGRAMEM? Program zahrnuje 20 skupin o délce 90 min. plus 3 intenzivní víkendová setkání.
Volitelnou součástí bude závěrečný zážitkový týden na námořní plachetnici.

 

KDY?Vždy ve středu od 19:15 do 20:45 hod.

 

KDE?V Terapeutickém a rozvojovém ateliéru TERRA, na adrese Čerchovská 6, Praha 2 – Vinohrady (5 min. od metra A Jiřího z Poděbrad).
 
KDY SE ZAČÍNÁ A KONČÍ? První setkání se uskuteční 7.11. 2012, poslední pak v dubnu 2013.
 
S KÝM? Facilitátory skupiny budou Mgr. Barbara Ernest a PhDr. Radoslav Ernest – oba psychologové a terapeuti vyškolení v dialogickém gestalt-terapeutickém přístupu. Maximální počet účastníků skupiny je 10.
 
JAKÁ JE CENA? Celková cena programu pro jednoho účastníka je 7.800 Kč (tj. 100 Kč za výukovou hodinu; 1 výuková hod. = 45 min, cena nezahrnuje volitelný zážitkový týden). Je možné dohodnout uhrazení částky ve vícero splátkách.
 
JAK SE PŘIHLÁSIT? Uzávěrka přihlášek je 26. 10. Přihlásit se je možné na e-mailové adrese skupina.studenti@terraweb.cz, další informace lze získat na tel. 774 235 225.

Všichni přihlášení budou pozváni na individuální setkání s terapeuty, jehož účelem je sladění vzájemných očekávání a zodpovězení případných dotazů.

Studentům oboru Psychologie FF UK se účast ve skupině uznává 58,5 hodinami do penza nutného pro splnění předmětu APS300053 „Praxe“. Členům ČASP poskytujeme slevu 500 Kč. Skupina také slouží jako „ochutnávka“ dlouhodobého psychoterapeutického výcviku (odpovídá 78 v.hod.).

Oficální stránky zde

Leták ke skupině zde