Rozvojové kurzy pro ženy

Jsi žena, která se chce stále rozvíjet? Evropská kontaktní skupina otevírá cyklus bezplatných kurzů!

Evropské kontaktní skupině (Praha) se podařilo získat finanční zdroje, díky kterým může podpořit vzdělávání a osobní rozvoj žen. Kurzy začínají v říjnu a jsou otevřeny všem ženám, které mají chuť na sobě pracovat.

logobarevne(2)

Kurz komunikace a sebeprezentace

Během pěti večerů (v období od října do prosince) se účastnice kurzu budou zabývat hledáním a využíváním svých silných stránek, rozvojem komunikačních dovedností a schopností o svých kompetencích mluvit – prezentovat se před ostatními. Do skupiny bude vybráno okolo 10 žen, které se pak budou pravidelně setkávat až do konce roku.

Na kurzu zjistíš:

  • jak komunikovat v týmu,
  • jak se prezentovat ve společnosti,
  • jak poznat své silné stránky,
  • jak sladit osobní a profesní život,
  • jak dosáhnout toho, co chci.

Lekce budou realizovány v Praze ve dnech 2. 10., 9. 10., 23. 10., 30. 10. a 6. 11. vždy od 17:00 do 20:00 hodin.

Zaujala tě možnost účastntit se tohoto kurzu? Registruj se do 19. 9. 2014 u Eleny Zotové, a to buď e-mailem: elena.zotova@ekscr.cz, nebo telefonicky: 774 454 561.

Odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/1OnahSQWfU4h7s1drj2O-nFQLvEsm1Dyixs5YcBQPXTs/viewform?c=0&w=1

Více info nalezneš zde: http://www.ekscr.cz/cs/aktualita/rozvojov%C3%A9-kurzy-pro-%C5%BEeny-zdarma