Stanťe se dobrovolníkem Evropské dobrovolné služby (EVS) od dubna do prosince 2015 ve Walesu!

Projekt s názvem UNA Exchange – Communications volunteer placement shání dobrovolníka / dobrovolnici v rámci EVS na období 13. 4. 2015 – 12. 12. 2015.

Náplň práce:

– Evaluace aktivit UNA Exchange a jejich propagace

– Navrhování a organizace těchto aktivit a účast na nich

– Účast na dalších dobrovolnických příležitostech jako je vedení dvoutýdenních mezinárodních dobrovolnických projektů

– Práce v „peace garden“

– Pomoc v kancelářské a administrativní činnosti jako nábor a umístění příchozích a odcházejících ne-EVS dobrovolníků
Wales - Mladiinfo ČR

Více informací o projektu naleznete na stránkách vysílající organizace INEX-sda.

Pokud vás projekt zaujal, posílejte svůj životopis, motivační dopis a vyplněný formulář (viz stránky výše) panu Nikola Zdraveski na evs@inex-sda.cz.

Deadline přihlášek: 20. 3. 2015.

Na stránkách INEXu najdete i jiné projekty EVS, včetně dalšího ve Walesu v období od září 2015 do ledna 2016!

Co je EVS neboli Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba nabízí možnost dobrovolnického působení mladých lidí mezi 17 a 30 lety s finanční podporou Evropské komise. Dobrovolníkům je hrazeno ubytování, strava, kapesné, pojištění a 90 % cestovních nákladů. EVS je skvělou příležitostí strávit smysluplný rok a k jazykovému, profesnímu i osobnostnímu rozvoji a získání mnoha neocenitelných zkušeností. Více o podmínkách se dozvíte například v Mladiinfo e-průvodci.