Lákavá nabídka sychravého podzimu je na světě! Mladiinfo ČR hledá 1 dobrovolníka na roční projekt v Gruzii. Co vám kromě minimálních finančních nákladů můžeme nabídnout?

Mladiinfo ČR navázalo úspěšné partnerství s gruzínskou organizací Georgian Youth for Europe (GYE) a otevřelo pro 2 české účastníky dobrovolnický projekt. Jeden dobrovolník je již na místě a nyní hledáme toho druhého! Projekty jsou financované evropským programem pro mládež s názvem Evropský sbor solidarity (ESC), o kterém vás informujeme pravidelně. 

Jak program ESC podporuje tento projekt v Gruzii?

Díky programu ESC bude mít každý účastník zajištěno zdarma ubytování, proplatí se mu letenky do výše €360, bude mu vypláceno měsíční kapesné a peníze na jídlo v přibližné výši €170. Dobrovolník má možnost také využít finanční příspěvek na Covid-19 test. V případě, že bude gruzínská vláda vyžadovat karanténu v hotelu,  náklady vám uhradíme. Díky délce projektu může účastník využít možnosti odhlášení se ze zdravotního pojištění v ČR. V rámci projektu bude mít plné krytí od pojišťovny Cigna, která je pro dobrovolníka zdarma. Pro první tři měsíce je pro každého účastníka zajištěn kurz gruzínštiny zdarma. Práva a povinnosti dobrovolníka jsou ošetřeny dobrovolnickou smlouvou.  Před projektem, během i po jeho skočení má dobrovolník právo na plnou administrativní a vzdělávací podporu ze strany Mladiinfo ČR a také organizace GYE. 

Co budete na projektu v Gruzii dělat?

Mladiinfo ČR u GYE zajistilo umístění přímo v organizaci. Organizace GYE si klade za cíl motivovat místní mladé lidi ke vzdělání, cestování a osobnímu a kariérnímu rozvoji. Náplň dobrovolníků bude rozmanitá. Dobrovolník se bude podílet na organizaci jazykových kroužků, eko-klubů, diskuzních setkání, swapů oblečení, kreativních workshopů, apod. Do náplně práce bude také patřit propagace programu Erasmus+ a ESC.  Věříme, že dobrovolníci budou mít mnoho příležitostí, jak se sebevzdělávat a realizovat svoje nápady.

Více o této příležitosti si můžete přečíst v tomto infopacku.

Kdy projekt začíná? Jsou dvě možnosti. První možnost je začít projekt co nejdříve, v první polovině prosince 2020. Jedinečná příležitost jak zažít Vánoce a oslavy Nového roku v zahraničí v jiné kultuře. Druhá možnost je odjet na projekt až na začátku ledna 2021. 

Projekt v Gruzii trvá do září 2021 s možností prodloužení do maximální délky 1 roku. Zařizovat vízum před odjezdem není potřeba, čeští dobrovolníci mohou zůstat po dobu 1 roku v Gruzii bez víz. Místo konání je město Rustavi, přibližně 40km od hlavního města Tbilisi.

Město Rustavi. Autor: Kulmalukko. Zdroj: Wikimedia.org

Více o programu Evropský sbor solidarity

Evropská unie financuje tento program, aby umožnila mladým lidem pomáhat potřebným, zvýšila jejich šance na uplatnění (nejen) na trhu práce, a posílila témata jako je solidarita, dobrovolnictví a začleňování znevýhodněných.  Mladiinfo ČR pro vás sepsalo detailního průvodce, který vám zodpoví vaše otázky!

O co nepřijdete

  • skvělou praxi na úrovni stáže v oblasti mezinárodní týmové spolupráce
  • certifikát YOUTH PASS, který dokládá, co všechno jste se naučili (hodnotíte sami sebe), a skvěle doplní váš životopis
  • zlepšení jazykových dovedností (angličtina, gruzínština, ruština)
  • nové soft-skills v oblasti interkulturní komunikace
  • praktické dovednosti v oblasti kreativity, digitálních technologií, aj.
  • místo a čas pro osobní a kariérní rozvoj
  • nové přátele, kontakty a dobrodružství
  • nezapomenutelný rok v Gruzii a možnost pomáhat tam, kde je to třeba

Koho hledáme

Účastník musí mít trvalý pobyt v České republice. Projekt je určen pouze pro uchazeče od 18 do 30 let (včetně). Nehledáme pouze studenty, ale i např. nezaměstnané, kteří si potřebují rozšířit obzory a získat pak ve své profesi nebo osobním životě větší rozhled.

Od dobrovolníka se očekává, že bude ke svým úkolům přistupovat zodpovědně a nejlépe jak umí. Zároveň však chceme vyzdvihnout to, že se jedná o neformální vzdělávání, a v Evropském sboru solidarity razíme heslo: Učený z nebe nespadl. Na projekt jedete, abyste se něco naučili, a ne abyste pouze předváděli ty nejlepší a profesionální výkony – to od vás nikdo neočekává a ani to po vás nechce. Program ESC pomáhá mladým lidem se zdokonalovat a učit se, nikoliv dát šanci jen těm nejlepším. 

Jak se přihlásit

Pokud splňujete podmínky a líbí se vám popis tohoto konkrétního projektu, pošlete nám, prosím, na email kancelar@mladiinfo.cz tyto dva dokumenty*:

  • CV v angličtině s fotkou
  • Motivační dopis v angličtině

V emailu uveďte preferovaný začátek projektu. Přihlášky přijímáme do 17. 11. 2020 naplnění kapacity. Doporučujeme se přihlásit co nejdříve. Máte-li zájem o kontakt na dobrovolníka, který tam právě teď je, ozvěte se nám a my to zprostředkujeme.

*Přihlášením na tento projekt dáváte Mladiinfo ČR, z.s., a organizaci GYE souhlas ke zpracování vašich osobních údajů pro účely administrace tohoto projektu.