Retooled #1 – report z polského Krakowa

Ze školení Retooled se nám vrátily Monika s Victorií. Přečtěte si, jak se jim tam líbilo.

V týdnu mezi 18. – 25.10. 2016 proběhla v Krakově první část projektu RETOOLED, který si klade za cíl prozkoumat postupy, metody a strategie používané nevládními organizacemi při práci s mládeží, dále profesionalizovat členy těchto organizací a pomoci jim, aby si osvojily nástroje nutné pro efektivní práci v oblasti rovných příležitostí pro přehodnocení vzdělání a zapojení mladých lidí v Evropě. Účastníci se také zaměřili na sdílení znalostí ohledně sběru dat, empirického výzkumu a zkoumání skutečných potřeb společnosti. První část projektu se věnovala tématu sociální diagnózy.

2
Školení Retooled. Foto: Viktoriia Pisotska

Do Krakova jede přímý spoj z Prahy, a tak byla cesta velmi pohodlná. Samotné školení se konalo v malém hotelu asi 40 minut od centra města; ten byl pronajat na celý týden pro potřeby projektu a veškeré aktivity se odehrávaly zde.

Struktura dne byla nastavena do čtyř bloků – dva dopolední a dva odpolední. První den se odehrával ve znamení seznamování, úvodu do tématu a teambuildingových aktivit. Druhý a třetí den bylo na programu seznámení se se základními přístupy k výzkumu a s metodami sociální diagnostiky, spolu s navrhováním ideálních nástrojů pro sbírání dat v terénu. Čtvrtý den jsme strávili v centru Krakova, kde jsme se měli pokusit prakticky aplikovat rozdílné přístupy ke sbírání dat a informací ze společnosti. V den pátý jsme se naučili nasbíraná data zpracovávat a použít pro statistiku a poslední den to, jak data zapracovat do finálního produktu a jak získané informace použít k osvětě – například ve videu, na plakátu či prostřednictvím memes.

38
Školení Retooled. Foto: Viktoriia Pisotska

Školící tým byl výborný – Nataša, Barbara i Piotrek jsou dobří v tom, co dělají a dokážou velmi efektivně předat maximum svých znalostí. Díky jejich přátelskému přístupu vládla po celou dobu projektu přátelská atmosféra mezi všemi zúčastněnými. V každém dokázali vzbudit nejen nadšení pro věc, ale také pocit uspokojení nad odvedenou prací.

Za sebe mohu říct, že díky nim jsem si z projektu odnesla nejen množství nových poznatků z oblasti třetího sektoru, ale také sebevědomí v takové práci pokračovat.Velmi ráda se zúčastním dalších školní pod hlavičkou RETOOLED, které jsou pod jejich vedením, a totéž doporučuji každému, kdo se v oblasti neziskových organizací pohybuje a má tu možnost zúčastnit se.

27
Školení Retooled. Foto: Viktoriia Pisotska

Napsala Monika Wagnerová.

V současné době hledáme v Mladiinfo ČR účastníka, který by vyjel na druhou část projektu, tentokrát do srbského Pančeva. Více informací najdete zde.