Report z výměny mládeže – Out of Tolerance

V první polovině září se v malebné středočeské vesničce Stradonice nedaleko Prahy konala výměna mládeže s názvem Out of Tolerance, kterou pořádala nezisková organizace Tmelník. Dohromady se do Penzionu Klamovka sjelo 42 mladých lidí z šesti zemí – Polska, Nizozemí, Portugalska, Slovenska, Turecka a České republiky.
Tolerance je velmi široký pojem a do jednoho týdne se nedalo obsáhnout všechny okruhy. I přesto jsme za pomocí metod neformálního vzdělávání zvládli prodiskutovat spoustu témat. První den se účastníci za pomocí různých her navzájem poznávali a zjišťovali zajímavé informace o ostatních a během teambuildingových aktivit se připravili na práci v týmu. Následující den jsme téma tolerance začali probírat v různých rovinách. Například při Abigale story si účastníci ověřili, že každá situace má víc pravd a kdo je pro jednoho kladným hrdinou, nemusí být pro druhého. A že navzájem bychom se měli respektovat, i když nesdílíme stejné názory.

Součástí workshopů byla také příprava kampaní. Témata si ve skupinách volili účastníci sami a práci na kampani pojali velmi zodpovědně a výsledky stály opravdu za to. Vzniklo tak mnoho plakátů, divadelních scének i skvělé video. Účastníci zjišťovali více informací a aktuální údaje na internetu a opravdu se ponořili do tématu, které pak během jednoho večera přiblížili ostatním krátkou prezentací.
Nejvíce se všichni těšili na společný výlet do Prahy, který si naši účastníci náležitě užili. Vyvrcholením tohoto dne byla Živá knihovna v prostorách klubu Alta, kde jsme představili dohromady šest „knih“, které pro nás byly k dispozici a s chutí probírali své životní příběhy. Například Angelinu Angelic mluvila o svém příběhu plus size burleskní tanečnice. Fatima Rahimi sdílela s ostaními svůj příběh o útěku z vlasti a životě v cizí zemi, která se stala jejím domovem a dále mluvila o feminismu. Témata byla různá, ale ať už se jednalo o život uprchlíka nebo homosexuála či o zkušenosti ženy ze střední Evropy, která cestovala hromadnou dopravou v Kingston na Jamajce jako jediná běloška, vždy se vyprávění točilo kolem tolerance. Živou knihovnu účastníci ohodnotili jako nejlepší workshop z celého týdne.
V závěru týdne nás čekal mezinárodní večer. Během něj jsme měli možnost ochutnat spoustu dobrého pití a jídla, pod kterými se stoly jen prohýbaly. Mezinárodní večer oživilo taneční vstoupení romské mládeže z nízkoprahového centra z Kralup nad Vltavou. Ti svou energií strhli téměř všechny účastníky, kteří se k nim v závěru vystoupení přidali.
Během celého projektového týdne vzniklo spoustu nezapomenutelných momentů, vtipných situací a především se utvořila různá přátelství, některá možná na celý život. Po setkání s mladými lidmi z různých zemí a s různými menšinami (např. během Živé knihovny či mezinárodního večera) si každý z účastníků uvědomil důležitost tolerance a nepotřebnost předsudků, které jsou mnohdy mylné.

Nezisková organizace Tmelník se výměnám mládeže věnuje i nadále. Tímto způsobem pomáhá mladým lidem realizovat vlastní nápady a zvýšit iniciativu. Tmelník nabízí projekty po celé Evropě. Pokud máte chuť někam vyjet nebo se zapojit do plánovaných aktivit Tmelníku, obraťte se na email info@tmelnik.cz a my Vám rádi odpovíme a poskytneme více informací.

Iva Žůrková, Tereza Svobodová

Fotografie najdete facebooku Tmelníku.