Quality Empowers – neformální vzdělávání v Chorvatsku

Katka strávila skrz program Erasmus+ dva měsíce v chorvatském Záhřebu a zpětně se ohlíží za svým pobytem, a tím, co jí přinesl.

Projekt nazvaný „Quality Empowers“, probíhající 20.10.-12.12.2014 jsme vytvořili ve spolupráci s brněnskými Be International, kteří byli mojí vysílající organizací a chorvatským Syncrem, které se stalo organizací hostitelskou. Mým hlavním cílem bylo vytvořit projekt „na míru“, který bude dostatečně individualizovaný tak, aby fungoval pro mě i pro obě zúčastněné organizace. Měla jsem za sebou EVS a chtěla pokračovat v získávání zkušeností v zahraničí, které budou přínosné a dostatečně odborné a tak jsem hledala, jak na to.

Proč „Quality Empowers“?

Projekt jsme tvořili s vědomím, že se chceme věnovat tématu kvality v práci s mládeží. Dlouhodobě se pohybuju v oblasti neformálního vzdělávání, aktuálně hlavně se zaměřením na mezinárodní projekty, o kterých často slyším, že byly akorát samá párty a spousta volného času. Nemyslím si, že to tak má být, protože věřím, že v neformálním vzdělávání je obrovská síla a může mít přínos, pokud se s ním dobře pracuje. Projekt byl proto cílený na to, jak vnést kvalitu do toho, co děláme. Cílem bylo rozvíjet metodologii neformálního vzdělávání, učit se jak projekty organizovat, jak je prezentovat mladým lidem a jak pracovat s jejich výsledky. Další velkou oblastí bylo téma dobrovolnictví, především Evropské dobrovolné služby, se kterou mám sama zkušenost. Jako bývalý EVS dobrovolník jsem se zaměřovala na mentoring a podporu aktuálních dobrovolníků v organizaci a sama se tak učila, jak s nimi pracovat. Zároveň jsem získávala praktické informace o tom, co všechno obnáší být vysílající nebo hostitelskou EVS organizací. V neposlední řadě bylo cílem projektu prohloubit partnerství mezi organizacemi a naplánovat další společnou spolupráci.

KM1

Co jsem v rámci projektu udělala?

Projekt jsem realizovala v organizaci Syncro Synergy Croatia, která se věnuje práci s mládeží, osobnostnímu rozvoji a dobrovolnictví. Podle cílů, které jsme si stanovili v plánu projektu, jsem se věnovala různým činnostem. Hlavní náplní byla koordinace a realizace projektů a tréninků, za můj dvouměsíční pobyt jsem se zúčastnila dvou, výměny mládeže na téma komunikačních dovedností „ConnAction“ a tréninku koučovacích dovedností „Coaching Flow Training“. Následně jsem se ještě vrátila do Chorvatska v lednu, už po mém projektu, ale v návaznosti na něj, abych se podílela na další výměně mládeže, „Play Away!“. Nasbírala jsem tak zkušenosti s tím, co to obnáší realizovat projekt v rámci programu Erasmus+, od praktických věcí jako domlouvání ubytování, vytváření infoletteru, komunikace s účastníky a administrativy kolem projektu, po realizaci projektu, kdy jsem se přidala do trenérského týmu a učila se jak vést a pracovat s jednotlivými aktivitami na projektu. Zároveň jsem fungovala jako podpora aktuálních EVS dobrovolníků v organizaci, kteří se věnovali podobným věcem jako já, ale vycházeli jsme z toho, že moje zkušenosti jsou o něco větší a můžu jim tak být pomocnou rukou. Tohle se týkalo koordinace projektů a hlavně agendy kolem vysílání mládeže na projekty v zahraničí. Syncro klade důraz na to, aby se osobně setkávali s lidmi, které na projekty posílají, a bavili se s nimi o tom, jaké mají očekávání a proč na projekt jedou a po projektu od účastníků zjistili, co se naučili a jak to jde uplatnit zpátky doma v Chorvatsku.

Co jsem získala?

Díky pobytu v Chorvatsku jsem se posunula v několika oblastech. Troufnu si říct, že jsem teď schopná koordinovat projekt v rámci programu Erasmus+ a znám většinu náležitostí, kterými je potřeba během projektu projít. Posunula jsem se taky jako lektor a trenér neformálního vzdělávání a naučila se samostatně vést různé aktivity a zpětnou vazbu k nim. Zároveň to pro mě osobně byla zkušenost, která mě utvrdila v tom, že mě neformální vzdělávání hrozně baví, vidím v něm veliký smysl a chci se mu věnovat. Tuhle energii a motivaci teď využívám při rozjezdu neziskovky Brno Connected, do které jsme se s dalšími dvěmi odvážnými pustily a zároveň se těším na další spolupráci s Be International, Syncrem nebo dalšími organizacemi, které jsou součástí sítě International Synergy Group.

KM2

Jak na to?

Možná čtete a říkáte si, co je prakticky potřeba udělat, aby člověk na takový projekt mohl vyjet. Ráda vám k tomu řeknu víc. Dřív fungoval program Grundtvig, který nabízel možnost odborného vzdělávání pro pracovníky s mládeží až na půl roku, ale po sloučení programů do jednoho velkého, Erasmus+, už je možnost vyjet jen na krátkodobější pobyt (což je podle mě dost škoda). Program Erasmus+ je rozdělený na několik klíčových akcí a tyhle projekty spadají pod klíčovou akci 1, projekty mobility osob. Mezi projekty mobility osob jsou řazené výměny mládeže, EVS a taky mobility pracovníků s mládeží, což je kategorie, do které spadá můj projekt. Projekty mobility pracovníků s mládeží se zaměřují na rozvoj kompetencí této skupiny, skrze semináře, tréninky, studijní návštěvy a taky „stínování“ neboli job shadowing. Projekt může trvat dva dny až dva měsíce, je bez věkového omezení a může být vytvořen pro jednoho, ale maximálně 50 lidí. Často do téhle kategorie tak spadají mezinárodní tréninky, ale míň lidí ví, že jde vytvořit i projekt individuální. Samozřejmě to znamená, že je potřeba napsat projekt, naplánovat aktivity, podat ho k jedné z uzávěrek programu a čekat na výsledky, a po realizaci projektu je potřeba vytvořit závěrečnou zprávu a ostatní náležitosti a není to tak otázka jen dvou měsíců v Chorvatsku, ale za sebe můžu říct, že mi to rozhodně stálo za to!

KM3

Katka Martínková