Půlroční dobrovolnický pobyt v Africe

Diakonie českobratrské církve evangelické otevírá projekt Evropští lokální a online dobrovolníci. Tento projekt umožní 18 motivovaným dobrovolníkům do 26 let z Evropy a 8 dobrovolníkům z rozvojových zemí zúčastnit se misí ve 4 afrických zemích: Čad, Burundi, Středoafrická republika a Keňa. Celý tým bude navíc doprovázen online dobrovolníky ze sítě Open Street Map, kteří jim budou poskytovat technické zázemí.

Celý projekt a tím i veškeré náklady dobrovolníků jsou hrazeny programem ECHO-EVHAC.  Dobrovolníci navíc dostanou měsíční kapesné a budou řádně pojištěni.

Dobrovolníci budou připraveni na výjezd do terénu během 3-týdenního školení ve Francii od poloviny září, kdy oficiálně podepíší smlouvu.

Hlavní náplní projektu bude 6ti měsíční mise v terénu, během které budou týmy dobrovolníků pomocí systému GPS mapovat terén (školy, nemocnice, trvalá a přechodná bydliště obyvatel) ve spolupráci s místními organizacemi. Po návratu domů budou mít 2 měsíce na to, aby se podělili o své zkušenosti s českou veřejností prostřednictvím uspořádání výstav, vytvoření interaktivních webů, přednáškové činnosti a jiné dle jejich vlastních možností. Celý projekt bude končit v půlce června 2013.

Hledáme 3 typy dobrovolníků :

  • IT podpora
  • geograf/kartograf
  • terénní sociální pracovník

V rámci tohoto projektu právě otevíráme výběrové řízení pro 4 evropské dobrovolníky (národnost jedné ze zemí EU), které bude otevřené do 2.7. . Zájemci se mohou hlásit  na:  Czechrepublic@eurosha-volunteers.org. Prosíme o zaslání kopie také na hrp@diakonie.cz.

Více informací, přihlášku a další kontakty najdete zde.

 

Podle: Diakonie.cz