Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: OSN

#recyklujemeclanky: Usilujete o mezinárodní kariéru, ale nevíte, kde začít? V redakci Mladiinfo jsme se rozhodli, že vám usnadníme orientaci. Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: OSN.

Protože je OSN největší, začneme právě zde a u toho, jakou šanci má vlastně mladý absolvent. Protože – věřte, nebo ne – je to věda. Náboráři v OSN vám totiž řeknou, že žádat o zaměstnání můžete, ale pravděpodobnost, že se vám to povede, není moc velká. Jedním dechem dodají, že zkusit můžete všechno – třeba kandidovat na místo generálního tajemníka OSN. Otázka je, s jakým výsledkem.

Nenechme se odradit! Pro mladé lidi (s limitovanou pracovní zkušeností) přece jen existuje několik možností, jak proniknout do útrob organizace. V následujícím článku projdeme pozice vhodné pro absolventy, kategorie zaměstnání a doporučíme pár tipů pro podávání přihlášek. Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: OSN.

Pokud po škole usilujete o zaměstnání v OSN, výchozí by pro vás měly být zejména tyto tři programy:

 1. Stáže v OSN
 2. UN Volunteers & UN Youth Volunteers
 3. Program pro mladé profesionály (YPP)

Proč zrovna tyto a ne jiné?

Většina pozic v OSN je vysoce specializovaná a vyžaduje praxi. Pokud jste absolvent, získat jen tak práci u OSN pro vás bude složitější. Pravděpodobnost úspěšnosti se ale zvýší, pokud budete již mít s prací v organizaci nějaké zkušenosti právě z těchto programů, které jsou vytvořeny pro mladé jedince.

1. STÁŽE V OSN

OSN. Anna Chrastinová
OSN. Anna Chrastinová

Krátkodobě můžete zažít OSN díky stážím na sekretariátech jako třeba Anna, která nám svůj zážitek z Bonnu popsala na Mladiinfo.

Stážistou můžete být na Headquaters (HQ) nebo v poli (field). Stáže v OSN nejsou z valné většiny placené, což ze stáže v New Yorku či Ženevě dělá celkem elitní záležitost. Proto na stáži potkáte většinou mladé lidi z bohatších zemí Severní Ameriky a západní Evropy, kteří mají peníze nebo jsou sponzorováni vládními programy či univerzitou.

Přestože pracujete zdarma, na stáž není jednoduché se dostat, hlásí se na ni mraky konkurentů z celého světa. Stáže si můžete hledat jednak na portálu s pracovními nabídkami OSN, jednak přímo v jednotlivých agenturách.

Vzhledem k tomu, že OSN je gigantická organizace, je téměř nemožné, aby centrála, všechny pobočky a agentury měly jednotný systém pro výběr stážistů. Spousta oddělení si tak vybírá vlastní stážisty, proto se doporučuje hledat stáže i na stránkách jednotlivých agentur. Bývalá stážistka z New Yorku radí podávat přihlášky včas a nevylučovat ani spontánní přihlášky – nikdy nevíte, kdy budete mít štěstí.

Všechny zdroje blízké OSN se shodují, že absolvování stáže je nejjednodušším vstupním bodem ke kýžené kariéře. Budete -li mít štěstí, tak vám po absolvování stáže nabídnou krátkodobý konzultantský kontrakt. Stáž rozhodně není zárukou, že tento kontrakt dostanete a jeho hlavními negativy jsou zejména sociální nejistoty a jeho krátkodobost – příští měsíc vám zničehonic nemusí smlouva být prodloužena…

Později se dočtete, jaký je rozdíl mezi jednotlivými profesními stupni. Stážisti jsou zařazováni na pozici P1 nebo P2, tedy nejnižší vstupní level pro lidi se zkušeností do 2 let. Stážemi je v podstatě nabídka pozic pro P1 a P2 vyčerpána.

Co se stážemi, které jsou neplacené

Kromě UN agentur jako WFP, ILO, WTO zůstává práce zdarma u stáží v OSN smutnou realitou. I proto se zformovala iniciativa za fér podmínky, která usilovně bojuje proti neplaceným stážím a znevýhodněním, které přinášejí lidem, kteří nejsou tak bohatí, aby si mohli stáž „dovolit“. Pomalu se odkrývají děsivá čísla o počtu vykořisťované mladé pracovní síly a zdá se, že se blýská na lepší časy. Iniciativu za spravedlivé podmínky a její dílčí úspěchy můžete sledovat na www.fairinternshipinitiative.wp.com nebo v různých světových médiích, kde se o svůj slavný příběh dělí stážista David Hyde, který spal ve stanu před Sekretariátem.

2. DOBROVOLNICKÝ PROGRAM UNV

Pod dobrovolnickým programem se skrývají dvě nabídky:

 • UN Youth Volunteer
 • UN Volunteers

UN Youth Volunteer

Dobrovolnický program OSN je jednou z vstupních bran k dosažení zaměstnání v OSN. Každoročně se okolo 8 000  lidí ze 160 zemí věnuje v rámci OSN nejméně šest měsíců svého života dobrovolnické činnosti.

Můžete se přihlásit každý rok na několik pozic, které vypisuje MZV ČR. Vaše přihláška do programu je prvotně posuzována českými náboráři, posléze je vaše přihláška postoupena příslušné „duty station”, tedy zemi a agentuře OSN, kde budete působit. O tom, jaké to je být dobrovolníkem OSN, si můžete přečíst na Mladiinfo – naše předsedkyně Štěpánka strávila s UNV rok v Mongolsku.

Každý dobrovolník musí splnit základní předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání,
 • alespoň jeden až dva roky profesionálních zkušeností,
 • 19 až 29 let (pro UN Youth Volunteers),
 • znalost některého z oficiálních jazyků OSN: angličtiny, francouzštiny, arabštiny nebo španělštiny,
 • motivace,
 • připravenost podílet se i na krátkodobých úkolech (6 – 12 měsíců),
 • připravenost pracovat v místech, kde panují náročné podmínky.

Uzávěrka přihlášek bývá v září. Dobrovolníci OSN dostávají štědré finanční prostředky na živobytí, které pokrývají základní potřeby a náklady na bydlení.

Kromě toho dostávají v rámci programu také příspěvek k pokrytí nákladů, které jsou nezbytné k usazení se v daném místě, dále životní, zdravotní a invalidní pojištění, zpáteční letenku a nominální příspěvek k pokrytí nákladů na přesídlení zpět do původního místa bydliště.

UN Volunteers

Kromě UN Youth Volunteer se můžete stát UN Volunteer. Jaký je v tom rozdíl? Klíčové je slovo “Youth.” UN Volunteers musí být oproti UN Youth Volunteers minimálně 25 let. Na UN Volunteers jsou také kladeny vyšší nároky, co se týče minimální kvalifikace i úkolů v práci. Ohodnocení je pak také větší.

Pokud se máte zájem stát se UN Volunteer a je vám 25 a více let, zaregistrujte se v tzv. roster databázi. Vyplňte svůj profil a pak už jenom nezbývá než čekat, jestli vás UNV kontaktuje s nabídkou nějaké pozice. Bohužel, tato databáze skýtá tisíce uchazečů, proto není pravděpodobnost, že budete kontaktováni a vybráni, velká.

Větší naději skýtá tzv. special recruitment, kdy se můžete sami hlásit na pozice, na které UNV nenašli kandidáty ve své databázi.

3. YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMME (YPP)

Podle údajů se do Young Professionals Programme (YPP) hlásí každoročně 50 000 uchazečů a míst je obsazována maximálně desítka.

Celý proces od podání přihlášky po ukončení řízení zabere zhruba rok a obsazované obory se každoročně obměňují. Jestliže úspěšně projdete všemi třemi fázemi, jste umístěni do tzv. rosteru, přehledu, ve kterém najdete volné pozice na vstupním levelu pro jedince s malou pracovní zkušeností, tedy i P1-P2. Informace o aktuálním řízení můžete najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí v sekci o OSN.

Jak se hlásit?

Program je možnou vstupenkou ke stálému regulérnímu zaměstnání v OSN. Otevírán je na jaře, přihlašovat se můžete do konce léta.

Je otevřený jednotlivcům, kteří:

 • jsou mladší než 32 let,
 • mají alespoň bakalářský stupeň vzdělání,
 • umí perfektně anglicky nebo francouzsky,
 • jsou státním příslušníkem země, ve které se koná řízení.

Dle zdrojů pracujících v OSN je prvním oříškem už vyplňování přihlášky. Spousta lidí skončí už v této fázi, je proto důležité dbát na velmi pečlivou kontrolu – zejména se hlásit na pozice, ke kterým máte vzdělání a odpovídající léta zkušeností.

Při vyplňování je důležité vybírat z drop-down menu, jelikož screening přihlášek je automatický. Než se dostanete k náročné psané a ústní zkoušce, hodnotí se, zda vůbec splňujete formální kritéria jakými jsou věk a vzdělání.

PROGRAM ASOCIOVANÝCH EXPERTŮ (JPO)

OSN vás přijme jako přidruženého odborníka na základě dvoustranných dohod s vysílající zemí. Cílem programu je poskytovat pomoc rozvojovým zemím a nabídnout absolventům vysokých škol možnost získat profesní zkušenosti v rámci programu zaměřeného na profesní kapacity OSN.

TYPY ZAMĚSTNÁNÍ

Obecně lze zaměstnance zařadit na jednu z následujících pozic:

 • Professional a vyšší kategorie (P a D)
 • General Service a související kategorie (G, TC, S, PIA, LT)
 • National Professional Officers (NO)
 • Senior Appointments (SG, DSG, USG a ASG)
 • Field service (FS)

Každá z těchto pozic má další specifika a vlastní označení pro požadovanou praxi. Vzhledem k tomu, že kategorie National Professional Officer a General Service jsou otevřeny pro lokální pracovníky v místě agentur a do kategorií Senior Appointments a Field Service se absolvent nevměstná kvůli chybějícím zkušenostem, budeme se držet první kategorie, tedy Professional.

Nejnižší pozicí u kategorie Professional je P1. P1 je vstupní pozicí v programu YPP a nevyžaduje pracovní zkušenost. Pozice P1 podobně jako pozice P2 (ta vyžaduje 2 roky zkušenosti), se ale v HQ OSN téměř neotevírají. O něco více štěstí budete mít v některých agenturách, připravte se, že musíte disponovat velice specifickou  znalostí – na některé pozice v oblasti nukleární energie nebo u proliferace chemických zbraní je nutno si vzít k ruce výkladový slovník.

Další možností je získat práci na Sekretariátu (HQ), nicméně jako absolvent budete začínat na úrovni P1 a P2, kterých se opravdu nevypisuje moc. Výběrového řízení se mohou účastnit pouze občané participujících států, tj. států, jež nejsou v Sekretariátu dostatečně zastoupeny.

Dočasný pracovní poměr v OSN

Na dobu kratší než rok se používá dočasný pracovní poměr, tak aby se v OSN vypořádali s vyšší potřebou pracovníků v určitém ročním období nebo v době, kdy jich potřebují nejvíce, a dokázali tak pokrýt specifické krátkodobé potřeby. Většina lidí nejprve dostane podobný krátkodobější kontrakt a teprve později se jim případně nabídne nějaké vhodné výběrové řízení.

Konzultanti v OSN

Konzultanti jsou experti najímáni OSN na určité projekty. Místo konzultanta vám může být nabídnuto třeba po absolvování stáže, jedná se však o věc velice nejistou. Konzultanti jsou najímáni zásadně na kratší dobu a bez sociálních jistot. Pokud nemáte za sebou stáž, můžete se také registrovat skrze portál Inspira do Consultant rosteru. Budete kontaktováni, pokud se naskytne vhodná příležitost.

PRÁCE V AGENTURÁCH OSN

Aby to nebylo tak jednoduché, OSN má několik desítek agentur, tedy specializovaných organizací spadajících pod OSN. Pokud si myslíte, že přihlašování je úplně stejné do každé z nich, tak se mýlíte. Nejdříve si projděte všechny agentury, které pod OSN spadají.

U všech těchto agentur můžete hledat zaměstnání. Některé z nich mají dokonce i zastoupení v České republice, to znamená, že čas od času mohou být volná místa pro lokální pracovníky. Obecně se vyplatí sledovat stránky jednotlivých organizací, případně se zapsat do UN Job listu, kdy vám každý týden přijde e-mail s otevíranými pozicemi.

Proč? Jelikož jsou některá místa vypisována v pracovním portálu OSN, některé dočasné pracovní nabídky jsou inzerovány pouze na stránkách jednotlivých agentur a na žádné jiné stránce než na UN Job listu je nenajdete pohromadě. Aby to bylo ještě zajímavější, některé organizace mají úplně odlišný portál a vůbec systém pro podávání přihlášek.

V České republice jsou přímo zastoupeny tyto agentury:

JAK NA SAMOTNÉ HLEDÁNÍ PRÁCE?

Teď už máte jasno, jaká kategorie zaměstnání je pro vás nejvhodnější. Kde hledat a jak uspět? První vaše kroky by měly vést na oficiální stránky OSN, do portálu Inspira, kde po vytvoření uživatelského účtu najdete seznam vypisovaných pozic dle zadaných kritérií.

Užitečnou pomůckou je také UN job list, tedy stránka, kde najdete hezky pohromadě všechny nabídky ze všech několika desítek organizací. Konkurence je obrovská. Proto rozhodně nepodceňujte nic od počátku přijímacího procesu na jakoukoliv pozici.

Zde je pár rad, jak uspět:

 • Vyplňte profil nadmíru pečlivě. Žádné gramatické chyby a překlepy!
 • Prostudujte si všechny typy programů, typů smluv a kontraktů.
 • Hlaste se jen na pozice, na které máte opravdu vzdělání a splněné požadavky.
 • Přizpůsobte svůj motivační dopis dané pozici, dbejte na obsažení většiny bodů inzerátu.
 • Ilustrujte vaše zkušenosti v přihlášce konkrétními příklady.
 • Prodejte svou zkušenost ze zahraničních projektů a schopnost pracovat v multikulturním prostředí.
 • Přihlášky na poslední chvíli jsou většinou vnímány s despektem. Spousta lidí podá svoji přihlášku na poslední chvíli, takže vaší přihlášce bude personalisty věnováno méně času.

Co následuje?

Pokud bude vaše přihláška akceptována mezi užší výběr, je načase se seznámit s tím, co vás může čekat na pohovoru. Během přijímacího řízení se setkáte s něčím, co se nazývá „behaviorální pohovory“. Tyto pohovory vycházejí z předpokladu, že nejlepším ukazatelem budoucí výkonnosti jsou dosavadní chování a zkušenosti – dostanete za úkol popsat, kdy jste třeba předčili svého nadřízeného, jak jste se vypořádali se složitou pracovní situací a podobně. Před samotným pohovorem si prostudujte všechny možné příručky, které OSN k tomuto tématu vydala.

Slovo závěrem

Mějte na paměti, že dostat se k práci v OSN není jednoduché. Vyžaduje to obrovskou motivaci a vytrvalost. Hodiny a hodiny strávené nad přihláškami a spoustu zklamání, když to zrovna teď nevyjde. Je třeba se obrnit trpělivostí, co nejvíce vymazlit přihlášku a když to nevyjde napoprvé, tak to zkoušet znovu a znovu!

Něco vám v článku chybí?

Napište Kristýně na kristyna@mladiinfo.cz.

Další články v sekci kariéra v mezinárodních organizacích:

Články jsou dostupné v kategorii Život a práce v zahraničí!

#recyklujemeclanky

Článek Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: OSN původně sepsala: Kristýna Wagnerová

Dne: 11.9.2016
Poslední aktualizace: 26.11.2019