Prožijte léto 2016 naplno s workcampy

Jak prožít léto naplno, cestovat, poznávat nové lidi a kultury? Vrátit se s netradičními zážitky a zajímavými zkušenostmi a zároveň  být součástí něčeho většího, něco vlastníma rukama vytvořit?

Vyjeďte na workcamp!

Workcampy jsou jeden až dvou týdenní projekty v neziskových organizacích po celém světě. Na workcampech se schází se mezinárodní skupina dobrovolníků. Baví se spolu většinou anglicky, ale i dalšími jazyky podle místa konání projektu a složení dobrovolníků. Dobrovolníci společně několik hodin denně pracují a pomáhají dobré věci. Kromě práce je na programu také poznávání okolí, neformální a zážitkové vzdělávání, odpočinek u vody…

Spektrum projektů, do kterých se můžete zapojit, je opravdu široké – od ochrany kulturního dědictví, biofarem, ekocenter přes práci v národních parcích, s dětmi, lidmi s handicapem atd., záleží jen na vás, co si vyberete.

Workcampy Tamjdem - Mladiinfo CRChcete se zúčastnit?

Jednou z organizací, přes kterou můžete vyjet na takový workcamp je Tamjdem.

Vyjet můžete od Islandu , přes Irsko, Německo, Švýcarsko až do Japonska nebo Jižní Koreje.

Další informace o projektech (kam se jezdí, jaké čekat ubytování, stravu a doprovodný program atd. ), odkaz na přihlášku a výši poplatku najdete na stránkách Tamjdemu.

Největší nabídka a zároveň nejvyšší šance na přijetí na projekt je v únoru březnu. To znamená, že ideální čas přihlásit se je právě teď.

Nechcete nikam daleko?

Zapojte se do některého z 6 workcampů v Čechách jako jeden z členů realizačního týmu Tamjdemu. Na české projekty hledají vedoucí mezinárodní skupiny dobrovolníků.

V případě otázek nebo zájmu se ozvěte na: workcampy@tamjdem.cz.

opravene