Projekt Zero2Hero – informační gramotnost zábavně

Přes třicet mladých lidí z Chorvatska, Rumunska, Slovinska a České republiky se sjelo na mezinárodní výměnu mládeže Zero2Hero , která se uskutečnila 23. – 30. srpna 2015 v Kunčicích. Přečtěte si zprávu o této výměně, kterou nám zaslala projektová manažerka Lada Matyášová.

Mladí lidé ve věku třinácti až dvaceti šesti let se zde sešli, aby se v prostředí Jeseníků věnovali po celý týden tématům osobního rozvoje, informační a mediální gramotnosti, kreativní práci s informacemi a leadershipu.

Během projektu byly použity odborné metody z oblastí informační a mediální gramotnosti, vedení lidí i osobnostního růstu. Například použití modelu Big6 pro efektivní vyhledávání informací, využití tzv. Bloomovy taxonomie na zvýšení efektivity výuky, použití umění vypravěčství při prezentacích či uspořádali panelové diskuze pomocí metody šesti myšlenkových klobouků aj.

Myslenkove_klobouky_jako_panelova_diskuze

Bylo vytvořeno několik audioknih a také se účastníci naučili starat o účty na sociálních médiích. Měli možnost poznat místní region turistikou v krajině staroměstska, navštívili redakci místních novin, Pars či papírny a termální koupaliště Velké Losiny i minikáry Ramzová. A zbyl čas i na poznávání ostatních kultur v rámci jejich celovečerního představení i běžných každodenních situacích.

Venkovni_bojova_hra_na_oddechnuti

V rámci kurzu používali účastníci pracovní listy jako souhrn teorií, metod a hlavně praktickou oporu jejich práce. Ty byly po skončení projektu vydány jako elektronicky rozšířitelná brožura, kterou lze nalézt na partnerském serveru metodika.knihovna.cz/metodika/zero2hero.

Pracovni_listy

Všichni mladí lidé účastnící se projektu jsou pracovníci s dětmi a mládeží, kteří získané poznatky uplatní nejen ve svém životě, studiu a (budoucí) profesi, ale také při jejich dobrovolnické práci s mladší generací a usnadní jí tak postup školou, hledání zaměstnání i osobním růstu.

Spolecne_foto_s_YouthPassy

Výměna mládeže byla financována díky laskavé podpoře programu Erasmus+, u nás zastoupeného Domem zahraniční spolupráce.

Více o projektu na www.facebook.com/groups/1096727987023330.

Autorka: Lada Matyášová, projektová manažerka