Projekt Otevřená věda: Stáže v Akademii věd ČR

Spolupracuj s vědci a zkus stáž v Akademii věd ČR v rámci projektu Otevřená věda.

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Akademie věd ČR na mnoha svých pracovištích stáže středoškolákům, kteří mají blízko k vědě a rádi by si vyzkoušeli, jaké to je pracovat v profesionálním vědeckém prostředí. Na výběr je více než 90 oborů, mimo jiné historie, ekologie, IT, geografie, lékařské vědy aj.

Proč nesbírat zkušenosti už na střední?

Mladých lidí se ve vědě pohybuje málo, což je škoda. Takovéto stáže poskytují možnost rozvinout svou kreativitu a přinést řadu nových příležitostí. Nejenom, že se potkáte s vědeckou praxí a zapojíte se do výzkumu, ale navážete i mnoho nových kontaktů a vybudujete si zázemí pro možné budoucí vědecké soutěže a se svým lektorem se dostanete na oborové prestižní konference. Navíc poznáte, zda se jedná skutečně o obor, který by vás v budoucnu mohl bavit.

Není to nuda

Stáž neznamená jen suché vysedávání u stolu a zadávání dat do počítače. Naopak se budete aktivně podílet na práci na svém pracovišti. Někde máte dokonce kombinaci práce v laboratoři a v terénu.

Logo. Zdroj: www.otevrenaveda.cz

Praktické informace

Rozsah stáže je 12 měsíců a je potřeba si pro ni vyhradit alespoň 8 hodin do měsíce. Účast v nich je neplacená. Studentům, kteří musejí na pracoviště dojíždět, je hrazeno cestovné.

O stáže je velký zájem, proto se svojí přihláškou neváhejte. Přihlásit se můžete přes webovou aplikaci na www.otevrenaveda.cz, kde jsou zveřejněna všechna témata. O přijetí či nepřijetí rozhoduje lektor, který si k sobě do týmu vybírá až tři studenty.

Přihlašování probíhá do 30. listopadu 2018. Samotné stáže odstartují v lednu 2019.

Zdroj: http://www.avcr.cz