Přihlaste se na výměnu mládeže ČR-Izrael!

Chcete získat nové zkušenosti, mluvíte anglicky a zajímá vás historie Izraele ve vztahu k České republice? Přihlaste se na výměnu mládeže ČR-Izrael!

Česká rada dětí a mládeže v spolupráci s Radou hnutí mládeže v Izraeli letos znovu připravuje bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Součástí programu bude představení různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, diskuse mezi účastníky, přednášky s lektory, kreativní workshopy, návštěvy významných památek a také poznávání lidí a kultury partnerské země.

Ilustrační obrázek, Autor: Walkerssk, Zdroj: pixabay.com

Pro plánování a realizaci tohoto projektu se hledají členové týmu, kteří se budou aktivně podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a kteří se zároveň stanou účastníky této dvoustranné výměny – týden v ČR, týden v Izraeli. Předpokládaný termín české části je kolem poloviny října 2018, izraelská část se uskuteční v listopadu. Oba termíny budou včas potvrzeny. Celkový počet členů týmu je 8 lidí.

Požadavky:

  • věk 18 – 26 let
  • pozice vedoucího dětí a mládeže v organizaci výhodou
  • komunikační znalost angličtiny
  • zájem o současnost a historii Izraele ve vztahu k ČR, zájem o dobrovolnictví, o práci s dětmi a mládeží
  • časové možnosti k účasti na plánování a realizaci projektu (účast na přípravných schůzkách dle dohody v červnu a září, účast na samotné výměně v ČR a Izraeli)

Od účastníků bude vyžadován příspěvek na cestovné (letenky do Izraele) ve výši 50 % skutečné ceny. Ostatní náklady spojené s účastí na projektu (stravování, ubytování v Izraeli, místní doprava, vstupné…) hradí účastníkům pořadatelé. Ubytování v rámci české části projektu v Praze pro české účastníky zajištěno nebude. V dosavadních letech si však mimopražští účastníci vždy zajistili ubytování, například prostřednictvím své organizace nebo známých. Stravování, místní dopravu a vstupné v rámci české části budou českým účastníkům plně hrazeny.

Kontakt:

Vyplněnou přihlášku se svým krátkým představením, portrétní fotografií, motivací a znalostmi, které můžete uplatnit, zasílejte na e-mailovou adresu zahranici@crdm.cz. Uzávěrka přihlášek je 17. 5. 2018.

Zdroj: zahranici.crdm.cz