Přihlaste se do soutěže Frankofonie 2019

Učíte se francouzský jazyk  a navštěvujete základní nebo střední školu? Přihlaste se do soutěže Frankofonie 2019!

Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie. Jejím cílem je podpořit znalosti žáků a studentů o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách.

Ilustrační obrázek, autor: edmondlafoto, zdroj pixabay.com

Tematické zaměření soutěže:

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro rok 2019 byly vyhlášeny následující výrazy:

Arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

Podrobnější popis významu vyhlášených výrazů naleznete na webových stránkách dismoidixmots.culture.fr.

Kategorie ZŠ

je výtvarného zaměření. Je určena jednotlivcům, žákům ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního) kola za následujících podmínek:

 • Žáci předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, koláž) ve formátu maximálně A3
 • Ve výtvarné práci musí být zobrazen význam alespoň jednoho z deseti výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže Mezinárodní organizací Frankofonie 2019.
 • Na zadní straně výtvarné práce (případně na připojeném listu) uvede soutěžící krátký text ve francouzském jazyce v rozsahu max. 3 vět, kterým popíše/vysvětlí jeden vybraný a ve výtvarné práci zobrazený výraz vyhlášený pro aktuální ročník Mezinárodní organizací Frankofonie.
 • Každá soutěžní práce musí být označena jménem a příjmením autora, názvem a adresou školy, kontaktem na vyučujícího, se kterým bude vedena případná další komunikace.
 • K práci musí být přiložena vytištěná přihláška s podpisem žáka a zákonného zástupce se souhlasem účasti, přihlášku si žáci stáhnou na adrese: talentovani.cz/prihlasky

Kategosie SŠ

je určena pro žáky všech typů středních škol s výukou francouzského jazyka. Soutěž probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního kola).

 • Studenti předkládají video, které musí vyjadřovat alespoň dva z deseti výrazů vyhlášených pro rok 2019 Mezinárodní organizací Frankofonie.
 • Vlastní video umístí autor do elektronické přihlášky na talentovani.cz/prihlasky, která bude otevřena od 1. února 2019. Uzávěrka pro přihlášení a vložení videa je 25. února 2019. Každý autor vkládá pouze jedno video.
 • Kapacita pro nahrání videa je do 1 GB, podporované formáty videa jsou .AVI, .MP4
 • Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 videí.
 • Video musí být natočeno pouze jedním autorem v délce max. 2 minut. Může být natočeno mobilem, nebo kamerou. Musí být ale natočeno tak, aby jeho technická kvalita (obraz, zvuk) umožňovala shlédnutí a posouzení videa odbornou hodnotící komisí. Video může být doplněno hudebním a slovním doprovodem. Slovní doprovod musí být ve francouzském jazyce.
 • Odborná komise bude hodnotit:

Obsah videa – vyjádření alespoň dvou výrazů vyhlášených Mezinárodní organizací Frankofonie 2019

Uměleckou stránku videa – nápad, kreativitu, originalitu provedení

Jazykovou úroveň případného slovního doprovodu (gramatika, výslovnost).

 • Účastí v soutěži autor videa souhlasí s podmínkami soutěže. Video musí být natočeno pouze jednou osobou. Délka videa nesmí přesáhnout 2 minuty.

Uzávěrka pro přihlášení, doručení výtvarných prací a vložení videa je 25. února 2019. Výtvarné práce a krátký text zašle škola včetně vytištěných přihlášek nejpozději do 25. února 2019 (termín dodání do NIDV) na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, odd. Talentcentrum. Obálka bude označena „Soutěž FRANKOFONIE 2019.

Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze se bude konat ve druhé polovině března 2019 (termín bude upřesněn).

Zdroj: talentovani.cz