Přihlašte se do soutěže Czech Envi Thesis

Věnovali jste se ve své bakalářské či diplomové práci tematice životního prostředí? Přihlašte ji do soutěže Czech Envi Thesis!

Zakladatelem a hlavním organizátorem Czech Envi Thesis je Jan Macháč z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu uděluje ministr životního prostředí  ČR Richard Brabec. Tato celonárodní studentská soutěž od minulého roku vybírá ty nejlepší bakalářské a diplomové práce zabývající se tematikou životního prostředí napříč vysokými školami v České republice. Důraz je kladen na to, aby jednotlivé práce upozorňovaly na aktuální výzvy a problémy a nabízely nové přístupy a řešení – a to všechno z podhledu studentů bakalářského a magisterského studia.

Protože jsou společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí vedle standardních přírodovědných a technických oborů velmi často neprávem opomíjeny, zaměřuje se soutěž právě na ně. Přitom jsou to právě společenskovědní obory, které poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů, například dopady nárůstu populace či rozdílné preference lidí, a tak dokážou najít přijatelná a společensky optimální řešení či navrhnout vhodné způsoby komunikace environmentálních témat.

Kdo se může přihlásit?

Druhý ročník soutěže, která má za úkol podporovat mladé talent a spopularizovat výsledky jejich vědecké činnosti, byl vyhlášen 1. 6. 2020. Přihlásit se může každý, kdo v tomhle roce úspěšně obhájil nebo do konce září 2020 obhájí svoji bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Přihlášky je možné podat až do 30. 9. 2020.

 

https://pixabay.com/cs/konference-zem%C4%9B-sv%C4%9Bt-gl%C3%B3bus-2110758/
Ilustrační obrázek. Autor: geralt. Zdroj: pixabay.com

Jak soutěž probíhá?

Soutěž je dvoukolová. V tom prvním se autoři prací přihlašují prostřednictvím webových stránek do soutěže. Poté probíhá posouzení prací odbornými oponenty. Do druhého – finálového kola postoupí pět nejlepších prací. Finálové kolo soutěže se uskuteční 3. 12. 2020 v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a bude vedeno formou veřejné konference prezentováním finálových prací před vědeckou radou. 

Všichni finalisty získají cenné zkušenosti a kontakty a zúčastní se také mediálního školení od partnera soutěže Vodafone. Autoři tří nejlepších prací budou finančně odmeněni.

Zdroj: ekolist.cz