Přihlašování na Pražský studentský summit již v září!

Od 1. září je možno přihlásit se na unikátní vzdělávácí projekt Pražský studentský summit. Vyzkoušíte si roli diplomata v simulovaném summitu tří světovým organizací- OSN, NATO a EU. Pražský studentský summit je vzdělávací projekt, každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol.


Od 1. září se můžete příhlásit do tohoto projektu. Aby jste byli přijati, je třeba splnit daná kritéria, mimo jiné mezi ně patří napsat  esej na dané téma a odpověď na dané otázky, vše v AJ.Více k přijímacímu řízení najdete zde.

Celý program Pražského studentského summitu se skládá ze dvou hlavních částí – pěti celodenních přípravných setkání běhěm roku(workshopů)a čtyřdenní konference.

Konference probíhá tradičně na jaře v Hotelu Ambasador – Zlatá Husa a v Kongresovém centru. Konference, která se koná tradičně na jaře, je vyvrcholením pětiměsíční přípravné části. Vystupujete zde již v roli diplomatů.
Letošní konference XVIII. ročníku se koná ve dnech 5. – 8. dubna 2013.

Projekt je navíc obohacen o celou řadu doprovodných akcí. Studenti se mohou zúčastnit například interaktivních seminářů etikety, lidsko-právních biografů, exkurzí na zajímavá místa u nás i v zahraničí.

Pro další informace přejděte na stránku Pražského studentského summitu.

Převzato podle: www.studentsummit.cz