Zapojte se do překladatelské soutěže!

Máme tu další ročník překladatelské soutěže Susanny Roth 2017.

Foto: Gellinger. Pixabay
Foto: Gellinger. CC. pixabay.com

Česká centra ve spolupráci s literární sekcí Institutu umění pro vás  připravila už 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Ceny Susanny Roth.

Susanne Roth je známá překladatelka českého jazyka původem ze Švýcarska, která se zasloužila o propagaci české literatury v zahraničí.

Soutěže se mohou zúčastnit překladatelé do 40 let. Hlavním úkolem je přeložit a zaslat úryvek v rozsahu 10 normostran z knihy Biancy Bellové Jezero. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Soutěže se účastní: Česká centra Budapešť, Haag, Kyjev, Londýn, Milán, Moskva, Sofie, Soul, Tokio, Varšava, Vídeň a ZÚ Bělehrad a Minsk.

Dále musí dodat CV s aktuální fotografií. Všechny dokumenty zašle na e-mailovou adresu příslušného českého centra. Kontakty naleznete na webových stránkách Českých center a Ministerstva zahraničních věcí.

Nejlepší překladatelé získají podzimní pobyt v České republice – účast na odborném bohemistickém semináři s doprovodným programem.

DEADLINE: 31. března 2017
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2017

Více informací naleznete na webových stránkách Culture.net

 Zdroj: Culturenet