Překladatelská soutěž pro školy

Zapojte se se svou školou do celoevropské překladatelské soutěže vyhlášené Evropskou komisí. Stačí jen, abyste byli narození v roce 1996 a přesvědčili vedení školy a spolužáky, ať do toho jdou s vámi.

Překladatelská soutěž bude probíhat přímo na vybraných školách, a to 28. listopadu 2013. Školy se mohou přihlašovat do 20. října na webu soutěže. Dvacet dva vylosovaných českých škol pak vyšle do soutěže svých pět kandidátů.

Škole budou poskytnuty texty k překladu v jazykové mutaci podle přání účastníků. Texty přeložené soutěžícími musejí být ještě týž den zaslány na adresu Evropské komise do Bruselu.

Vítězové budou pozvání na jarní setkání v Bruselu, kde jim budou předány ceny.

Více informací o soutěži a podrobná pravidla najdete zde.

Podle Ec.europa.eu