Poslední volné místo na školení Share the right story

Neváhejte využít této nabídky a jeďte na pár dní do krásného Sluňákova.

Chcete se naučit, jak využít metodu vyprávění a sdílení příběhů při práci s mladými lidmi? Zkuste toto školení, které je určené pro pracovníky s mládeží a lidi z neziskovek.

Seznámíte se s lidmi z ČR, Francie, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska a UK.

Kdy? 8. – 16.8.2016

Kde? Sluňákov

Ubytování a strava budou hrazeny z grantů Erasmus+. Účastnický poplatek činí 30 – 100 EUR dle vlastního zvážení a možnosti každého.

Přihlášky a podrobné informace najdete na webu SALTO: http://trainings.salto-youth.net/5807